11. Listopad 2022

Z Plzně a Ostravy až do Evropského parlamentu

Rok 2022 je v Evropské unii ve znamení Evropského roku mládeže. Symbolicky se tak EU snaží upozornit na to, jak důležité je myslet také na mladé lidi, jejich vzdělání či budoucí příležitosti, jak je lépe zapojit do rozhodování a veřejných debat.

Tento týden mě v Bruselu navštívila necelá stovka studentů z různých koutů České republiky, mimo jiné z Plzně a z Ostravy. Velice mne potěšilo, že jsem se mohl sejít u besedy se studenty gymnázií, studentského parlamentu i z uměleckých škol. Zaujal mne jejich zájem o dění v Evropě i jejich široký všeobecný přehled. 

Studenty zajímala aktuální témata jako válka na Ukrajině, situace uprchlíků a jejich podpora. Zajímavá diskuze se rozvinula o Brexitu a jeho dopadech nejen v Unii ale i v Británii. Diskutovali jsme také o aktuální ekonomické situaci, o inflaci a došlo i na otázku přijetí eura v Česku. 

Jsem moc rád, že mohli navštívit a zažít Evropský parlament během plenárního zasedání, kdy je možné vidět své volené zástupce při práci a přímo v akci. S probíhajícím českým předsednictvím v Radě EU se zájem o Unii a dění s ní spojené, zvýšil. Také proto jsem rád, že mohu během svého mandátu poslance Evropského parlamentu uvítat návštěvy například studentů, ale i dalších zájemců. 

Evropský parlament poskytuje možnost školám, ale i jiným organizacím a skupinám navštívit Brusel nebo Štrasburk. Seznámit se s tím, jak parlament funguje a také se potkat s poslanci. V Bruselu máte například možnost si v Parlamentáriu vyzkoušet, jaké to vlastně je být europoslancem nebo například vyrazit do Domu evropských dějin. 

Svá návštěvnická centra mají také další evropské instituce, Komise a Rada. Vždy rád tyto návštěvy z České republiky v Bruselu nebo Štrasburku uvítám, jsou to pokaždé inspirativní setkání, při kterých máme možnost probrat všechna témata, která vás zajímají, třeba právě z evropské politiky. Pokud by vás taková příležitost zaujala, neváhejte se pro další informace obrátit na mou kancelář. 

Další aktuality

Nový balíček PSD 3 týkající se platebních služeb prošel Hospodářským a měnovým výborem. Usnadní a zmodernizuje platby

Výbor ECON v Evropském parlamentu odhlasoval aktualizaci pravidel týkajících se platebních služeb. Balíček se skládá z nařízení a směrnice o platebních službách a aktualizuje pravidla z roku 2017. Věnuje se tématům, mezi které patří například platby v hotovosti, ochrana spotřebitelů při placení nebo ověřování bankovních účtů.
Přečíst

Výbor pro dopravu a cestovní ruch schválil návrh revize směrnice o alternativním řešení sporů. Má pomoci především spotřebitelům

Evropská komise přijala 17. října 2023 návrh na úpravu rámce pro alternativní řešení sporů. Hlavním cílem této změny je zjednodušení procedur a zvýšená ochrana práv spotřebitelů. Nyní se jí zabývají jednotlivé výbory Evropského parlamentu, přičemž Výbor pro dopravu a cestovní ruch (TRAN) si dnes odhlasoval svou pozici k ní.
Přečíst