V Evropském parlamentu

V Evropském parlamentu

 V Evropském parlamentu jsem v rámci české delegace členem Evropské frakce liberálů Renew Europe (Obnova Evropy). 

Velkou část parlamentní činnosti věnuji práci v Hospodářském a měnovém výboru (ECON), kde se zaměřuji na prosazování zájmů malých a středních podniků a příslušné evropské politiky na jejich podporu a ochranu. Je důležité, abychom připravili právní rámec, který bude zaručovat rovné příležitosti malých firem na jednotném evropském trhu. 

Další významnou oblastí, které se věnuji, je otázka digitálních finančních služeb. Byl jsem zpravodajem pro zprávu o digitálních financích, pracuji na snížení administrativní zátěže pro firmy a zlepšení dostupnosti financí pro podniky. Zároveň také předsedám pracovní skupině pro financování SMEs (malých a středních podniků). V neposlední řadě jsem se také zabýval návrhem nařízení ustavující finanční nástroj InvestEU. 

V rámci Hospodářského a měnového výboru (ECON) jsem náhradníkem Podvýboru pro daňové záležitosti (FISC). I zde se věnuji snížení administrativy pro malé a střední podniky. Pracoval jsem jako zpravodaj na několika zprávách o daňových režimech pro malé firmy, zjednodušování pravidel malých prodejců na online platformách a o snižování daňových podvodů. 

Sledujte činnosti výboru ECON

 

Jsem také ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch (TRAN). Kromě modernizace evropské dopravní sítě či rozvoji železniční dopravy, pracuji hlavně na otázkách cestovního ruchu, turismu a jeho obnovy po koronavirové pandemii. 

Sledujte činnosti výboru TRAN

 

Ve Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) se zabývám problematikou migrace, ochrany hranic, lidských práv, policejní a bezpečnostní spolupráce, ale také ochranou soukromí a novými technologiemi, mezi které patří například umělá inteligence.

Sledujte činnosti výboru LIBE

 

Více o mé činnosti v EP

Kontaktujte mě

Rád odpovím na vaše dotazy a připomínky. Zajímají mě i návrhy, jak bych vám mohl svou prací v Evropském parlamentu pomoci.

ondrej.kovarik@europarl.europa.eu

europarlament