Ondřej Kovařík

Vize

V Evropském parlamentu jsem již pátým rokem. Toto jsou hlavní oblasti, kterým se věnuji a příklady toho, o co v nich usiluji.

Vize 1 – České zájmy v Evropě

Prosazování českých zájmů v Evropě je můj dlouhodobý cíl, na kterém od začátku svého působení v Evropském parlamentu pracuji. Jsem z České republiky, jsem hrdý na svou zemi a svou práci podřizuji tomu, co je z našeho pohledu zásadní. Ať už se jedná o podporu ekonomiky, dostupné evropské fondy, možnosti i práva v rámci cestovního ruchu nebo digitální ekonomiky.

Image
Ondřej Kovařík | VIZE - České zájmy

 

Vize 2 – Dostupná a propojená Evropa pro všechny

Doprava pro mě vždy byla srdeční záležitostí. Evropská doprava se navíc bezprostředně  Česka dotýká kvůli naší poloze v srdci Evropy. Proto chci, abychom měli v ČR moderní dopravní spojení, včetně vysokorychlostní železniční sítě. A aby cestování bylo výrazně rychlejší, pohodlnější, ale i dostupnější

Image
Ondřej Kovařík | VIZE - Propojená Evropa

 

Vize 3 - Malé a střední podniky

Firmy všech velikostí jsou základem evropské ekonomiky. To si uvědomuji, a proto se zasazuji o to, aby bylo v Evropě lepší podnikatelské prostředí a financování. Jako předseda Pracovní skupiny pro přístup k financím pro malé a střední podniky pracujeme na návrzích, jak tyto firmy mohou získat podporu a přístup k dostupným zdrojům financováním. Malé a střední podniky tvoří převážnou většinu firem u nás i v Evropě, proto jim musíme fungování co nejvíce usnadnit, snížit byrokracii a odstranit překážky pro jejich další rozvoj. 

Image
Ondřej Kovařík | VIZE - Malé a střední podniky

Kontaktujte mě

Rád odpovím na vaše dotazy a připomínky. Zajímají mě i návrhy, jak bych vám mohl svou prací v Evropském parlamentu pomoci.

ondrej.kovarik@europarl.europa.eu

europarlament