19. Únor 2024

Nový balíček PSD 3 týkající se platebních služeb prošel Hospodářským a měnovým výborem. Usnadní a zmodernizuje platby

Výbor ECON v Evropském parlamentu odhlasoval aktualizaci pravidel týkajících se platebních služeb. Balíček se skládá z nařízení a směrnice o platebních službách a aktualizuje pravidla z roku 2017. Věnuje se tématům, mezi které patří například platby v hotovosti, ochrana spotřebitelů při placení nebo ověřování bankovních účtů.

Směrnice a nařízení o platebních službách (PSD 3 / PSR) je připravovaná legislativa určená k regulaci platebních metod na jednotném trhu Evropské unie. Jedním z jejich hlavních cílů bylo odstranění překážek pro nové typy platebních služeb a zlepšení ochrany a bezpečnosti spotřebitelů. Právě na spotřebitele bylo při vyjednáváních o aktuální podobě pohlíženo naprosto prioritně. 

Díky PSD 3 bude spotřebitel výrazně lépe chráněn, jelikož větší odpovědnost by měly nést finanční instituce, online platformy a operátoři elektronické komunikace za jakýkoli podvod, ke kterému dojde prostřednictvím jejich médií,“ popisuje Ondřej Kovařík, člen Hospodářského a měnového výboru v Evropském parlamentu.

Posílení role hotovosti

Podle Kovaříka, jenž je zároveň hlavním vyjednávačem připravované směrnice, bude PSD 3 chránit možnosti platby i pro občany Evropské unie, kteří mohou mít ve vzdálenějších oblastech potíže s platbami kartou. „Digitalizace v chudších regionech unie a také například v menších obcích není v takové fázi jako uprostřed evropských metropolí. Proto jsme posílili roli hotovosti tím, že jsme umožnili maloobchodním prodejnám nabízet zákazníkům služby výběru hotovosti. Tím jsme učinili hotovost dostupnější, zejména ve více venkovských oblastech, kde počty bankomatů ubývají,“ přibližuje Kovařík.

Dokument si dává za cíl celý proces plateb v Evropské unie výrazně zjednodušit. Nový rámec bude přímo použitelný ve všech členských státech a napomůže harmonizaci pravidel u drtivé většiny platebních služeb. Zvýší také transparentnost, pokud jde o výběry z bankomatu, přičemž veškeré účtované poplatky musí být zákazníkovi zobrazovány od začátku platebního procesu. 

Posílení spotřebitelských práv

V neposlední řadě budou rozšířena práva a ochrana uživatelů například díky možnosti rychlého návratu odeslané platby na nesprávný bankovní účet. Zmodernizovány a výrazně zjednodušeny by měly být i způsoby pro ověření identity uživatelů nebo pro přístupy do elektronického platebního systému či bankovnictví.

„Díky novým pravidlům by měl být také výrazně zlepšen systém takzvaného posíleného ověření uživatelů, který dnes známe například z plateb v e-shopech. Přesto by se mělo v nejbližších měsících stále pracovat na účinnějším provádění otevřeného bankovnictví a na vytvoření rovných podmínek na jednotném trhu, kde má návrh ještě mezery. Obecně ale platí, že tato nová pravidla mají občanům i podnikatelům Evropské unie co nejvíce zjednodušit placení, a zároveň je chránit před nekalými praktikami či podvody,“ uzavírá Kovařík.

 

Image
logo

renew 
europe

Další aktuality

Výbor pro dopravu a cestovní ruch schválil návrh revize směrnice o alternativním řešení sporů. Má pomoci především spotřebitelům

Evropská komise přijala 17. října 2023 návrh na úpravu rámce pro alternativní řešení sporů. Hlavním cílem této změny je zjednodušení procedur a zvýšená ochrana práv spotřebitelů. Nyní se jí zabývají jednotlivé výbory Evropského parlamentu, přičemž Výbor pro dopravu a cestovní ruch (TRAN) si dnes odhlasoval svou pozici k ní.
Přečíst