14. Únor 2024

Výbor pro dopravu a cestovní ruch schválil návrh revize směrnice o alternativním řešení sporů. Má pomoci především spotřebitelům

Evropská komise přijala 17. října 2023 návrh na úpravu rámce pro alternativní řešení sporů. Hlavním cílem této změny je zjednodušení procedur a zvýšená ochrana práv spotřebitelů. Nyní se jí zabývají jednotlivé výbory Evropského parlamentu, přičemž Výbor pro dopravu a cestovní ruch (TRAN) si dnes odhlasoval svou pozici k ní.

Navržené úpravy mění stávající směrnici o alternativním řešení sporů (ADR) a ruší nařízení o řešení spotřebitelských sporů online (ODR). „Zrušení ODR je krokem správným směrem, bude nahrazena novým digitálním prostředí, ve kterém může spotřebitel řešit své reklamace.. Platforma ODR byla doposud velmi málo využívána, celý proces výrazně prodlužovala a administrativně zatěžovala podnikatele i spotřebitele. Pomocí nového nástroje budou moci spotřebitelé snadno dohledat informace o možnostech řešení svých sporů s obchodníky a najít efektivní způsoby právní ochrany,“ přibližuje Ondřej Kovařík, člen Výboru pro dopravu a cestovní ruch a stínový zpravodaj návrhu.

ADR jako rychlejší a levnější cesta k vyřešení sporů

Kvůli různým pravidlům a kritériím v jednotlivých členských státech se spotřebitelé a obchodníci potýkají s odlišnými mechanismy řešení sporů. Tím spíše, jedná-li se o přeshraničním spor například z odvětví s častými stížnostmi, jako je doprava nebo cestovní ruch. Právě proto se nový návrh snaží lépe sjednotit systémy, aby vznikl přístupnější, komplexnější a účinnější rámec, který bude pro spotřebitele a obchodníky jasnější. Zmíněná nová online platforma nabídne jednodušší, rychlejší a levnější cestu k vyřešení sporů a pomůže dosáhnout řešení přijatelné pro obě strany. Také nabídne více informací pro spotřebitele o jeho právech a možnostech jejich uplatnění. 

Stávající platný rámec má podle Kovaříka v sobě řadu nedostatků, které může nová směrnice změnit. „Směrnice nabídne několik důležitých změn pro spotřebitele, jako povinnost obchodníka sdílet odkaz na zmíněný digitální nástroj ADR, povinnost obchodníka odpovědět spotřebiteli do 15 dní, pokud se nehodlá účastnit ADR nebo jeho jasné sdělení, že se ADR nebude účastnit tak, aby spotřebitel byl seznámen s jeho možnostmi v případě řešení sporů. Nově by obchodníci v dopravě a cestovním ruchu měli být povinně zapojeni, pokud to stanoví zákony členských států. To by bylo hojně využito například v letecké dopravě, kde se spotřebitelé často zdlouhavě domáhají svých práv při zrušených nebo zpožděných letech,“ upozorňuje Kovařík, jehož pozměňovací návrh o povinnosti obchodníků poskytovat informace o svém kontaktním místě, včetně odkazu na webové stránky, se stal rovněž součástí dokumentu. 

Díky ADR se zvýší ochrana spotřebitelů

Podle europoslance z frakce Renew se díky revidované směrnici také zlepší informace a podpora pro spotřebitele během celého procesu řešení sporů. Ti na nově vzniklé online platformě naleznou přehledné informace o dostupných mechanismech řešení sporů. Díky ADR se rovněž zvyšuje odpovědnost prodejců, což by mělo zvýšit efektivitu zejména v oblasti reklamací cestujících.

V neposlední řadě se účastníkům řízení zjednoduší administrativa. „Dnes musí subjekty ADR zveřejňovat na svých internetových stránkách podrobné výroční zprávy o činnosti, nově postačí informovat o své činnosti jednou za dva roky. Kromě toho se požadavky na informace ve fázi oznamování pro subjekty ADR podstatně snižují. Díky revizi také ubyde soudních sporů, a to i proto, že díky novému nastavení je spotřebitel podstatně lépe chráněn,“ uzavírá Kovařík.

Další aktuality

Evropský parlament rozhodne o migračním paktu. Řešení současné krize nepřinese

Ve středu 10. dubna bude Evropský parlament hlasovat o migračním paktu, jehož cílem je nastavit nová pravidla pro boj s nelegální migrací na území Evropské unie. Přestože vládní zástupci ČR o znění migračního paktu vyjednávali a dlouhodobě jej podporovali, nakonec se při posledním hlasování v Radě Evropské unie Česko zdrželo. Opozice znění textů již několik let soustavně kritizuje. Mezi kritizované části paktu patří například totální absence řešení příčin migrace či zavedení povinného solidárního mechanismu.
Přečíst