13. Říjen 2023

V EU se jedná o tom, jak a čím v budoucnu platit

V současné době začínáme v Evropském parlamentu práci na modernizované verzi pravidel pro platební služby. Cílem je reagovat na poslední trendy, které se v oblastní platebních služeb objevily a vytvořit takové předpisy, které poskytnou lepší ochranu spotřebitelům proti podvodům, jejichž počet rok od roku narůstá. Novelizace platebních pravidel by také měla umožnit další rozvoj finančních služeb, zajistit tak běžným uživatelům větší výběr možností a větší pohodlí při placení. Cílem je, aby větší konkurence na trhu s platebními službami vedla k větší nabídce a také k nižším cenám za služby, tedy k nižším poplatkům. Pro spotřebitele i pro obchodníky.

Stěžejním bodem návrhu, který začínáme projednávat, je efektivnější zabezpečení plateb, zvýšená bezpečnostní opatření pro převody peněz, ale i ochrana osobních údajů. Jedním z takových opatření je například kontrola čísel účtů v mezinárodním formátu IBAN. K tomu se váže posílení práv uživatele, kterému by navrhovaná směrnice měla usnadnit přístup k náhradám v případě platebních podvodů. Jinými slovy dojde-li v rámci placení k podvodnému chování a k újmě zákazníkovi, domůže se poškozený lépe rychleji náhrady. 

Stejně tak nabídka možnosti, jak zaplatit útratu, by se měla rozrůst o některé nové přístupy, jako je třeba elektronická platba bez nutnosti užití bankovního účtu. 

Dále je na stole i možnost, kterou prosazuje Evropská komise, že výběry hotovosti by vedle bankomatů mohly být realizovány i v některých obchodech bez nutnosti útraty. To by mohlo pomoci zejména obyvatelům menších měst a vesnic, kde je dostupnost bankomatů omezená. Je ale nutné tento návrh důkladně posoudit, aby na druhou stranu příliš nezatížil drobné obchodníky.

Další prioritou tohoto návrhu je aktualizace pravidel pro ověření identity klienta, které musí odpovídat novým technologickým možnostem v sektoru platebních služeb a také nabízet bezpečné a uživatelsky přívětivé prostředí. 

Měla by se také zlepšit informační povinnost bank a provozovatelů bankomatů v případě výběrů hotovosti, kdy zákazník bude znát předem výši poplatku za výběr hotovosti. Tyto změny mohou výrazně zlepšit způsoby, jak budeme v EU platit, a také platby lépe ochránit. Bezpochyby jsou před námi ještě dlouhá jednání.

 

Další aktuality

Nový balíček PSD 3 týkající se platebních služeb prošel Hospodářským a měnovým výborem. Usnadní a zmodernizuje platby

Výbor ECON v Evropském parlamentu odhlasoval aktualizaci pravidel týkajících se platebních služeb. Balíček se skládá z nařízení a směrnice o platebních službách a aktualizuje pravidla z roku 2017. Věnuje se tématům, mezi které patří například platby v hotovosti, ochrana spotřebitelů při placení nebo ověřování bankovních účtů.
Přečíst

Výbor pro dopravu a cestovní ruch schválil návrh revize směrnice o alternativním řešení sporů. Má pomoci především spotřebitelům

Evropská komise přijala 17. října 2023 návrh na úpravu rámce pro alternativní řešení sporů. Hlavním cílem této změny je zjednodušení procedur a zvýšená ochrana práv spotřebitelů. Nyní se jí zabývají jednotlivé výbory Evropského parlamentu, přičemž Výbor pro dopravu a cestovní ruch (TRAN) si dnes odhlasoval svou pozici k ní.
Přečíst