9. Březen 2021

InvestEU: programujeme budoucnost Evropy

Dnes hlasujeme v Evropském parlamentu o programu InvestEU. Byl jsem za naší frakci Renew Europe stínovým zpravodajem a účastnil jsem se všech klíčových fází vyjednávání. Jsem rád, že mimo jiné se podařilo prosadit jednu z našich priorit, a to zajistit prostřednictvím tohoto programu malým a středním podnikům odpovídající přístup k financování. Proto jsou malé a střední podniky druhou největší rozpočtovou položkou programu.

 

Program InvestEU je jedním z nástrojů Unie, který má pomoci čelit krizi, hlavně díky mobilizaci snadněji dostupných, garantovaných půjček či kapitálových investic. Na program je v období let 2021 – 2027 vyčleněno až 26.2 miliard eur v podobě záruk, což by mělo přinést investice až ve výši 400 miliard eur.

Tím, že InvestEU nahradí 14 stávajících programů a sjednotí podmínky a také správu celého progmrau, bude celá procedura jednodušší. Nově bude k dispozici i tzv. Advisory hub, svého druhu poradna, která pomůže zprostředkovatelům i žadatelům dobře připravit své projektu a získat na ně odpovídající finanční prostředky.

Možná znáte produkty od firem Frusack nebo bosou obuv Neobuto. Tyto projekty získaly v minulých letech financování díky podpoře z předchůdce programu InvestEU, tedy z tzv. Junckerova fondu. Dnes je po jejich výrobcích poptávka nejen v Evropě, ale i ve světě.

Chceme dále podporovat jak začínající, tak také ostatní drobné podnikatele, hlavně v této složité době.

Nezapomínejme, že evropská ekonomika je z 99% tvořená právě malými a středními podniky.

Více informací o InvestEU naleznete zde.

Další aktuality

Nový balíček PSD 3 týkající se platebních služeb prošel Hospodářským a měnovým výborem. Usnadní a zmodernizuje platby

Výbor ECON v Evropském parlamentu odhlasoval aktualizaci pravidel týkajících se platebních služeb. Balíček se skládá z nařízení a směrnice o platebních službách a aktualizuje pravidla z roku 2017. Věnuje se tématům, mezi které patří například platby v hotovosti, ochrana spotřebitelů při placení nebo ověřování bankovních účtů.
Přečíst

Výbor pro dopravu a cestovní ruch schválil návrh revize směrnice o alternativním řešení sporů. Má pomoci především spotřebitelům

Evropská komise přijala 17. října 2023 návrh na úpravu rámce pro alternativní řešení sporů. Hlavním cílem této změny je zjednodušení procedur a zvýšená ochrana práv spotřebitelů. Nyní se jí zabývají jednotlivé výbory Evropského parlamentu, přičemž Výbor pro dopravu a cestovní ruch (TRAN) si dnes odhlasoval svou pozici k ní.
Přečíst