20. Červenec 2023

Nová pravidla pro krátkodobé pronájmy. Zlepší se ochrana spotřebitelů, zvýší se transparentnost

Ve středu 19. července odhlasoval Výbor pro dopravu a cestovní ruch Evropského parlamentu svou pozici k návrhu nařízení o krátkodobých pronájmech. Nová pravidla mají za cíl zlepšit sběr a sdílení dat od hostitelů a online platforem. Pro tyto účely budou ustaveny jednotné databáze v podobě registračních systémů pro hostitele. Nesdílená data budou sloužit k lepšímu přehledu o službách a trhu krátkodobých nájmů a také k přijetí účinných a vhodných opatřeních souvisejících se sektorem krátkodobého pronájmu.

Navrhovaná pravidla také pomohou zlepšit transparentnost ohledně identifikace a činností hostitelů krátkodobého ubytování a pravidel, která musí dodržovat, přičemž také usnadní jejich registraci. Zároveň budou řešit současnou nekonzistentnost ve způsobu, jakým online platformy sdílí data a pomohou tak předcházet nelegálním nabídkám. 

Osobně vítám nové nařízení, přispěje ke zvýšení transparentnosti v oblasti krátkodobých pronájmů ubytování. Mezi jeho přínosy patří zlepšená ochrana spotřebitelů, kteří využívají tyto služby a nastavení rovných podmínek mezi různými poskytovateli ubytování. Navíc tento návrh pomůže veřejným orgánům zajistit vyvážený rámec pro krátkodobé pronájmy a oblasti cestovního ruchu,“ říká europoslanec Ondřej Kovařík (nestraník za hnutí ANO). Stanovisko také upravuje nařízení tak, aby se nezvýšily náklady pro hostitele, a zároveň aby nedošlo k omezení nabídky ubytování pro spotřebitele.

Hostitelé pod větší kontrolou

Nové nařízení přinese změny pro poskytovatele ubytování a online platformy, které ubytování zprostředkovávají. Ty se týkají především způsobu, jakým musí platformy fungovat a jaké informace musí sdílet s veřejnými orgány. Pro hostitele bude důležité, aby mohli snadno a jednoduše poskytnout svá registrační čísla prostřednictvím online rozhraní poskytovaného platformou. Příslušné orgány budou provádět náhodné kontroly, zda hostitelé skutečně svá registrační čísla uvádějí a zda jsou správná. Veřejné orgány tím získají větší pravomoc a budou moci pozastavit registrační čísla hostitelů, kteří nesplňují příslušné požadavky. Pokud budou mít podezření na neoprávněnou činnost nebo porušování pravidel, budou moci požádat platformy, aby takové hostitele odstranily.

Online platformy budou rovněž povinny sdílet veřejným orgánům informace o počtu nocí, které byly jejich prostřednictvím pronajaty, povinností bude také předání informace o počtu hostů. Veřejné orgány budou mít k dispozici jednotné místo pro zadávání těchto dat, které bude fungovat na národní úrovni, což usnadní sběr potřebných informací.

Data generovaná v rámci tohoto návrhu budou ve shrnuté podobě přispívat k turistickým statistikám, které jsou produkované Eurostatem, a budou sloužit pro plánovaný evropský datový prostor pro cestovní ruch.

Tímto nařízením se snažíme zvýšit transparentnost a kontrolu nad poskytováním ubytování a zajistit, aby se hostitelé řídili všemi relevantními pravidly a postupy,“ dodává Kovařík.

Další aktuality

Výbor pro dopravu a cestovní ruch schválil návrh revize směrnice o alternativním řešení sporů. Má pomoci především spotřebitelům

Evropská komise přijala 17. října 2023 návrh na úpravu rámce pro alternativní řešení sporů. Hlavním cílem této změny je zjednodušení procedur a zvýšená ochrana práv spotřebitelů. Nyní se jí zabývají jednotlivé výbory Evropského parlamentu, přičemž Výbor pro dopravu a cestovní ruch (TRAN) si dnes odhlasoval svou pozici k ní.
Přečíst

Evropa dnes potřebuje průmyslovou dohodu

Od ledna předsedá Evropské unii Belgie. Program jejího předsednictví obsahuje velmi zajímavý bod, který se vyslovuje pro podporu evropského průmyslu. Konkrétně volá po tom, aby Evropa přijala tzv. „průmyslovou dohodu“ (industrial deal), v přímé narážce na ve všech pádech skloňovanou zelenou dohodu pro Evropu, neboli „green deal“.
Přečíst

Česko má být součástí vysokorychlostní evropské železniční sítě. V Evropském parlamentu k tématu proběhla konference

Na půdě evropských institucí dostává transevropská dopravní síť (Ten-T) první reálné obrysy. V polovině loňského roku přijal Dopravní výbor Evropského parlamentu stanovisko k revizi tohoto dokumentu, v prosinci bylo jednání o změnách zakončeno. Ve středu 17. ledna organizoval europoslanec Ondřej Kovařík ve spolupráci se Správou železnic dvě diskuzní setkání, kde se probíraly základní parametry vznikající transevropské dopravní sítě.
Přečíst