23. Duben 2024

Jednodušší a modernější platby, ale i posílení role hotovosti. Evropská unie přijala balíček platebních služeb

Evropský parlament dnes schválil svou pozici k návrhu aktualizace pravidel týkajících se platebních služeb. Výsledným počtem 484 hlasů pro návrh z celkových 610 možných získal silný mandát pro další fázi vyjednávání. Balíček se skládá z nařízení a směrnice o platebních službách a aktualizuje pravidla z roku 2017. Věnuje se tématům, mezi která patří například platby v hotovosti, ochrana spotřebitelů při placení nebo ověřování bankovních účtů.

Směrnice a nařízení o platebních službách (PSD 3 / PSR) je připravovaná legislativa určená k regulaci platebních metod na jednotném trhu Evropské unie. Jedním z jejich hlavních cílů bylo odstranění překážek pro nové typy platebních služeb a zlepšení ochrany a bezpečnosti spotřebitelů. Právě spotřebitelé byli prioritou při vyjednáváních o aktuální podobě. 

„Díky platebnímu balíčku bude spotřebitel výrazně lépe chráněn, jelikož větší odpovědnost za jakýkoli podvod, ke kterému dojde jejich prostřednictvím, ponesou finanční instituce, online platformy nebo operátoři elektronické komunikace, “ popisuje Ondřej Kovařík, člen Hospodářského a měnového výboru v Evropském parlamentu.

Posílení spotřebitelských práv

V neposlední řadě budou také rozšířena práva a ochrana uživatelů například díky možnosti rychlého návratu odeslané platby na nesprávný bankovní účet. Zmodernizovány a výrazně zjednodušeny by měly být i způsoby pro ověření identity uživatelů nebo pro přístupy do elektronického platebního systému či bankovnictví.

„Díky novým pravidlům bude výrazně zlepšen systém takzvaného posíleného ověření uživatelů, který dnes známe například z plateb v e-shopech. Obecně platí, že tato nová pravidla mají občanům i podnikatelům v Evropské unii co nejvíce zjednodušit placení, a zároveň je chránit před nekalými praktikami či podvody,“ přibližuje Kovařík.

Posílení role hotovosti

Podle Kovaříka, jenž byl zároveň hlavním vyjednávačem připravované směrnice, bude PSD 3 chránit možnosti platby i pro občany Evropské unie, kteří mohou mít ve vzdálenějších oblastech potíže s platbami kartou. 

Digitalizace v méně rozvinutých regionech unie a také například v menších obcích není v takové fázi jako uprostřed evropských metropolí. Proto jsme posílili dostupnost hotovosti tím, že jsme umožnili maloobchodním prodejnám nabízet zákazníkům služby výběru hotovosti. Tím jsme učinili hotovost přístupnější, zejména na venkově, kde počty bankomatů ubývají,“ uzavírá Kovařík.

Balíček si dává za cíl celý proces plateb v Evropské unii výrazně zjednodušit. Nové nařízení bude přímo použitelné ve všech členských státech a napomůže harmonizaci pravidel u drtivé většiny platebních služeb. Zvýší také transparentnost, pokud jde o výběry z bankomatu, přičemž veškeré účtované poplatky musí být zákazníkovi zobrazovány od začátku platebního procesu. 
 

Další aktuality

Evropský parlament rozhodne o migračním paktu. Řešení současné krize nepřinese

Ve středu 10. dubna bude Evropský parlament hlasovat o migračním paktu, jehož cílem je nastavit nová pravidla pro boj s nelegální migrací na území Evropské unie. Přestože vládní zástupci ČR o znění migračního paktu vyjednávali a dlouhodobě jej podporovali, nakonec se při posledním hlasování v Radě Evropské unie Česko zdrželo. Opozice znění textů již několik let soustavně kritizuje. Mezi kritizované části paktu patří například totální absence řešení příčin migrace či zavedení povinného solidárního mechanismu.
Přečíst