15. Březen 2024

Evropský Parlament schválil návrh revize směrnice o alternativním řešení sporů. Má pomoci především spotřebitelům

Ve středu 13. března 2024 byla na plenárním zasedání schválena úprava rámce pro alternativní řešení sporů. Hlavním cílem této změny je zjednodušení procedur a zvýšená ochrana práv spotřebitelů.

Nově navržené úpravy mění stávající směrnici o alternativním řešení sporů (ADR) a ruší nařízení o řešení spotřebitelských sporů online (ODR). „Zrušení dnešní ODR je krokem správným směrem, bude nahrazena novým digitálním prostředím, ve kterém může spotřebitel řešit své reklamace. Platforma ODR byla doposud velmi málo využívána, celý proces výrazně prodlužovala a administrativně zatěžovala podnikatele i spotřebitele. Pomocí nového nástroje budou moci spotřebitelé snadno dohledat informace o možnostech řešení svých sporů s obchodníky a najít efektivní způsoby právní ochrany,“ přibližuje Ondřej Kovařík (nestraník za hnutí ANO), člen Výboru pro dopravu a cestovní ruch a stínový zpravodaj návrhu.

ADR umožní rychlejší a levnější řešení sporů s leteckými společnostmi

Kvůli různým pravidlům a kritériím v jednotlivých členských státech se spotřebitelé a obchodníci potýkají s odlišnými mechanismy řešení sporů. ADR sjednocuje systémy, zároveň umožňuje vznik přístupnějšího, komplexnějšího a účinnějšího rámce, který bude pro spotřebitele a obchodníky jasnější. Zmíněná nová online platforma nabídne jednodušší, rychlejší a levnější cestu k vyřešení sporů a pomůže dosáhnout řešení přijatelné pro obě strany.

Účast v ADR není plošně povinná pro všechny obchodníky, výjimkou budou nově letecké společnosti. „Spotřebitelé se často zdlouhavě domáhají svých práv při zrušených nebo zpožděných letech. Díky ADR by měli mít jasnější přehled o možnostech a průběhu řešení sporu, především by ale mělo dojít ke zkrácení a zjednodušení celého procesu,“ hodnotí schválenou směrnici Kovařík.

Zvýšená informovanost a ochrana spotřebitelů

Podle europoslance z frakce Renew Europe se díky revidované směrnici také zlepší informace a podpora pro spotřebitele během celého procesu řešení sporů. Ti na nově vzniklé online platformě naleznou přehledné informace o dostupných mechanismech řešení sporů a budou tak lépe informováni o svých právech a možnostech jejich uplatnění.

„Směrnice nabídne několik důležitých změn pro spotřebitele. Patří mezi ně povinnost obchodníka sdílet odkaz na zmíněný digitální nástroj ADR, povinnost obchodníka odpovědět spotřebiteli do patnácti pracovních dní, pokud se nehodlá účastnit ADR nebo jeho jasné sdělení, že se ADR nebude účastnit tak, aby spotřebitel byl seznámen s jeho možnostmi v případě řešení sporů. Díky revizi se účastníkům řízení zjednoduší administrativa a sníží se počet soudních sporů, a to i proto, že díky novému nastavení je spotřebitel podstatně lépe chráněn,“ uzavírá Kovařík.

Další aktuality

Jednodušší a modernější platby, ale i posílení role hotovosti. Evropská unie přijala balíček platebních služeb

Evropský parlament dnes schválil svou pozici k návrhu aktualizace pravidel týkajících se platebních služeb. Výsledným počtem 484 hlasů pro návrh z celkových 610 možných získal silný mandát pro další fázi vyjednávání. Balíček se skládá z nařízení a směrnice o platebních službách a aktualizuje pravidla z roku 2017. Věnuje se tématům, mezi která patří například platby v hotovosti, ochrana spotřebitelů při placení nebo ověřování bankovních účtů.
Přečíst

Evropský parlament rozhodne o migračním paktu. Řešení současné krize nepřinese

Ve středu 10. dubna bude Evropský parlament hlasovat o migračním paktu, jehož cílem je nastavit nová pravidla pro boj s nelegální migrací na území Evropské unie. Přestože vládní zástupci ČR o znění migračního paktu vyjednávali a dlouhodobě jej podporovali, nakonec se při posledním hlasování v Radě Evropské unie Česko zdrželo. Opozice znění textů již několik let soustavně kritizuje. Mezi kritizované části paktu patří například totální absence řešení příčin migrace či zavedení povinného solidárního mechanismu.
Přečíst