28. Únor 2024

Evropský parlament přijal nařízení o udělování licencí k základním standardním patentům. Může tak napomoci inovacím

Přístupem EU k základním standardním patentům (SEP) se zabývala Evropská komise již od roku 2017, aktualizovaný dokument dnes prošel Evropským parlamentem po více než šesti letech vyjednávání. Díky němu by mělo dojít ke zlepšení licenčních postupů a k zachování konkurenceschopnosti a inovační kapacity evropské ekonomiky.

Podle pravidel organizací pro vývoj standardů, mohou firmy i jednotlivci patentovat své technické příspěvky k určitým normám. Patenty, které zabezpečují klíčovou technologii nezbytnou pro daný standard a nelze je nahradit jinými technologiemi (tzv. "essential patents"), často představují překážku pro vstup nových účastníků na trh, ať už se jedná o samotnou standardizovanou technologii, či přidružené produkty a technologie. 

Evropský právní rámec bude vhodným nástrojem ke zlepšení licenčních postupů v rámci průmyslových odvětví. Konkurenceschopnost společností do značné míry závisí na možnosti využívat standardizované technologie a to za spravedlivých, přiměřených a nediskriminačních podmínek. Toto nařízení má za cíl zlepšit evropské inovace tím, že učiní licencování standardizovaných technologií, jako je WiFi nebo 5G, transparentnější a předvídatelnější,“ říká Ondřej Kovařík, europoslanec z frakce Renew a člen Hospodářského a měnového výboru. 

Zpřístupnění informací a zvýšení informovanosti

Navržená iniciativa má zajistit, aby koncoví uživatelé, včetně malých podniků a spotřebitelů v EU, mohli využívat produkty založené na nejnovějších normalizovaných technologiích. Zároveň se snaží majitele patentů SEP povzbudit, aby inovovali, vyráběli a prodávali výrobky v EU a byli konkurenceschopní na neevropských trzích. Cílem je také široké zavádění normalizovaných technologií v odvětví internetu věcí.

V této souvislosti se mají díky registraci v databázi zpřístupnit podrobné informace o patentech SEP s cílem usnadnit jednání o licencích, a zároveň se má zlepšit informovanost o udělování licencí k patentům SEP. Implementátorům budou rovněž k dispozici informace o celkových nákladech na licencování, včetně souhrnných licenčních poplatků. Obecně se očekává, že nové podmínky také pomohou malým a středním podnikům v Evropě, “ dodává Kovařík. 

Velké změny pro automobilový trh

Nová pravidla budou mít vliv na veškerý průmysl, velmi citelně se ale dotknou například automobilového tržního segmentu. „V současnosti bohužel firmy v automobilovém průmyslu často čelí soudním zákazům a nadměrným licenčním poplatkům, aby se vyhnuli časově náročným a nákladným soudním sporům nebo zastavení výroby. V nejhorších případech musí automobilky stáhnout produkty z trhu,“ popisuje Kovařík dnešní turbulentní dobu, kdy evropský automobilový trh je pod silným tlakem společností z USA, ale především z Číny. Podle europoslance, který je zároveň členem Výboru pro dopravu a cestovní ruch, budou mít z přijatého dokumentu prospěch převážně evropské společnosti, které jsou většinou implementátory SEP, zatímco většina držitelů SEP sídlí právě v USA a Asii. 

Tato výhoda bude nejen pro automobilový průmysl, kde se bezdrátové komunikační technologie hojně využívají, naprosto klíčová. Zákonodárci Evropské unie ale musí zaujmout ambiciózní postoj a po držitelích SEP požadovat, aby poskytli licenci každému ochotnému nabyvateli licence bez ohledu na jeho postavení v dodavatelském řetězci. To umožní evropským dodavatelům automobilového průmyslu získat přímé licence a konkurovat za stejných podmínek mimoevropským společnostem,“ uzavírá Kovařík.

Další aktuality

Evropský parlament rozhodne o migračním paktu. Řešení současné krize nepřinese

Ve středu 10. dubna bude Evropský parlament hlasovat o migračním paktu, jehož cílem je nastavit nová pravidla pro boj s nelegální migrací na území Evropské unie. Přestože vládní zástupci ČR o znění migračního paktu vyjednávali a dlouhodobě jej podporovali, nakonec se při posledním hlasování v Radě Evropské unie Česko zdrželo. Opozice znění textů již několik let soustavně kritizuje. Mezi kritizované části paktu patří například totální absence řešení příčin migrace či zavedení povinného solidárního mechanismu.
Přečíst