7. Červen 2022

Evropský rok mládeže - příležitost zatraktivnit vlakovou dopravu

V Evropském parlamentu jsem nedávno spolupořádal konferenci u příležitosti 50 let od zavedení celoevropské síťové vlakové jízdenky pro mládež, Interrail. Od roku 1972, kdy byla poprvé představena, nabídla generacím mladých možnost cestování napříč Evropou. I dnes je o ní stále zájem a její potenciál ještě narůstá.

Mimo jiné se ukázalo, že železnice a mládež patří k sobě. Mladí lidé mají zájem cestovat, objevovat nová místa, ale také jsou pozorní k otázkám šetrného přístupu k životnímu prostředí. V tomto ohledu cestování vlakem splňuje veškerá očekávání.

Ostatně si to uvědomuje i Evropská unie. V rámci strategií rozvoje mobility dává železniční přepravě, jak osobní, tak také nákladní, významné místo. Unie hodlá podporovat rozvoj tohoto druhu dopravy, včetně budování nových tras, především v oblasti vysokorychlostní železnice. K tomuto trendu se hlásí i Česká republika.

Symbolicky se v rámci EU podařilo propojit podporu železnice a mládeže cestou tematicky zaměřených iniciativ. Zatímco rok 2021 byl ve znamení Evropského roku železnice, v tomto roce je vyhlášen Evropský rok mládeže. Což v praxi přináší i podporu různým typům projektů, které obě oblasti propojují.

Zmíněné síťové jízdenky Interrail jsou dobrým příkladem úspěšného projektu umožňující projet Evropu vlakem během několika dní. Po zakoupení paušální jízdenky je na výběr z několika okruhů evropské železniční sítě s více než 40 000 železničními stanicemi. Jestli zvažujete, jak pojmout letošní letní dovolenou, je to určitě jedna ze zajímavých variant. Tím spíše, že už dávno není určena pouze studentům, ale mnohem širším kategoriím, včetně seniorů.

Čerstvě plnoletí Evropané se pak mohou zapojit do soutěže DiscoverEU. Výherci obdrží od EU časovou jízdenku, s níž mohou cestovat po EU neomezeně po dobu maximálně jednoho měsíce. Od prvního kola soutěže, které proběhlo v červnu 2018, již tuto jízdenku získalo více než 130 000 mladých lidí a každý rok přibývají další. S kolegy také navrhujeme projekt, který by nabídnul vlakovou jízdenku studentům, kteří budou vyjíždět, nebo se vracet ze studentského výměnného pobytu Erasmus+.

Podvědomě stále vnímáme, že vlak je tak trochu dopravním prostředkem z minulosti. Dnes se však přesvědčujeme, že může být naopak tím, komu patří budoucnost.

Další aktuality

Výbor pro dopravu a cestovní ruch schválil návrh revize směrnice o alternativním řešení sporů. Má pomoci především spotřebitelům

Evropská komise přijala 17. října 2023 návrh na úpravu rámce pro alternativní řešení sporů. Hlavním cílem této změny je zjednodušení procedur a zvýšená ochrana práv spotřebitelů. Nyní se jí zabývají jednotlivé výbory Evropského parlamentu, přičemž Výbor pro dopravu a cestovní ruch (TRAN) si dnes odhlasoval svou pozici k ní.
Přečíst

Česko má být součástí vysokorychlostní evropské železniční sítě. V Evropském parlamentu k tématu proběhla konference

Na půdě evropských institucí dostává transevropská dopravní síť (Ten-T) první reálné obrysy. V polovině loňského roku přijal Dopravní výbor Evropského parlamentu stanovisko k revizi tohoto dokumentu, v prosinci bylo jednání o změnách zakončeno. Ve středu 17. ledna organizoval europoslanec Ondřej Kovařík ve spolupráci se Správou železnic dvě diskuzní setkání, kde se probíraly základní parametry vznikající transevropské dopravní sítě.
Přečíst

Evropská unie posiluje práva cestujících. Zjednoduší se například vrácení peněz při cestovních nesrovnalostech

Situací, kdy zakoupený zájezd nebo let nedopadl podle plánu, případně došlo k úplnému zrušení cesty, v posledních letech přibývá. Nárůst nastal především během covidové pandemie, kdy docházelo k masivnímu rušení letů, zájezdů a pobytů. Někteří cestující se bohužel dodnes dožadují náhrady. Evropská unie proto chystá legislativu, která by měla zákazníkům, kterým se cestování zkomplikovalo, výrazně ulehčit.
Přečíst