7. Červen 2022

Evropský rok mládeže - příležitost zatraktivnit vlakovou dopravu

V Evropském parlamentu jsem nedávno spolupořádal konferenci u příležitosti 50 let od zavedení celoevropské síťové vlakové jízdenky pro mládež, Interrail. Od roku 1972, kdy byla poprvé představena, nabídla generacím mladých možnost cestování napříč Evropou. I dnes je o ní stále zájem a její potenciál ještě narůstá.

Mimo jiné se ukázalo, že železnice a mládež patří k sobě. Mladí lidé mají zájem cestovat, objevovat nová místa, ale také jsou pozorní k otázkám šetrného přístupu k životnímu prostředí. V tomto ohledu cestování vlakem splňuje veškerá očekávání.

Ostatně si to uvědomuje i Evropská unie. V rámci strategií rozvoje mobility dává železniční přepravě, jak osobní, tak také nákladní, významné místo. Unie hodlá podporovat rozvoj tohoto druhu dopravy, včetně budování nových tras, především v oblasti vysokorychlostní železnice. K tomuto trendu se hlásí i Česká republika.

Symbolicky se v rámci EU podařilo propojit podporu železnice a mládeže cestou tematicky zaměřených iniciativ. Zatímco rok 2021 byl ve znamení Evropského roku železnice, v tomto roce je vyhlášen Evropský rok mládeže. Což v praxi přináší i podporu různým typům projektů, které obě oblasti propojují.

Zmíněné síťové jízdenky Interrail jsou dobrým příkladem úspěšného projektu umožňující projet Evropu vlakem během několika dní. Po zakoupení paušální jízdenky je na výběr z několika okruhů evropské železniční sítě s více než 40 000 železničními stanicemi. Jestli zvažujete, jak pojmout letošní letní dovolenou, je to určitě jedna ze zajímavých variant. Tím spíše, že už dávno není určena pouze studentům, ale mnohem širším kategoriím, včetně seniorů.

Čerstvě plnoletí Evropané se pak mohou zapojit do soutěže DiscoverEU. Výherci obdrží od EU časovou jízdenku, s níž mohou cestovat po EU neomezeně po dobu maximálně jednoho měsíce. Od prvního kola soutěže, které proběhlo v červnu 2018, již tuto jízdenku získalo více než 130 000 mladých lidí a každý rok přibývají další. S kolegy také navrhujeme projekt, který by nabídnul vlakovou jízdenku studentům, kteří budou vyjíždět, nebo se vracet ze studentského výměnného pobytu Erasmus+.

Podvědomě stále vnímáme, že vlak je tak trochu dopravním prostředkem z minulosti. Dnes se však přesvědčujeme, že může být naopak tím, komu patří budoucnost.

Další aktuality

Evropský parlament přijal nařízení o udělování licencí k základním standardním patentům. Může tak napomoci inovacím

Přístupem EU k základním standardním patentům (SEP) se zabývala Evropská komise již od roku 2017, aktualizovaný dokument dnes prošel Evropským parlamentem po více než šesti letech vyjednávání. Díky němu by mělo dojít ke zlepšení licenčních postupů a k zachování konkurenceschopnosti a inovační kapacity evropské ekonomiky.
Přečíst