1. Květen 2024

Dvacet let České republiky v Evropské unii

Před dvaceti lety se Česká republika stala členem Evropské unie. Bylo to symbolické završení snahy o transformaci země za železnou oponou na zemi s moderním demokratickým zřízením a tržním hospodářstvím. A také potvrzení toho, že se jako země můžeme řadit mezi ty nejrozvinutější státy světa. Bylo to také vcelku logické doplnění faktu, že jsme v té době také byli členy Severoatlantické aliance nebo organizací jako například Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.

Díky členství v EU se nám otevřely možnosti v rámci celé Evropy. Jednotný trh se svými čtyřmi základními svobodami pohybu - zboží, služeb, osob i kapitálu. Ten byl a dodnes je hlavním odbytištěm pro české exportéry a také zdrojem ekonomického růstu. Později, po vstupu naší země do Schengenského prostoru, se naplno otevřely možnosti cestování bez hranic, zaměstnání či studia v zahraničí. Tyto věci, kdysi pro předchozí generace naprosto nemyslitelné, či těžko dosažitelné, se postupně staly naprosto běžnou součástí našich životů.

V tomto ohledu nám posledních dvacet let členství v EU mnoho přineslo. Je ale také dobré si říct, že dnešní Evropská unie vypadá jinak než ta, do které jsme vstupovali. Nejenže čelí celé řadě nových, často globálních, problémů, jako byla nedávná pandemie, migrační nebo energetická krize, hyperinflace či válka v naší těsné blízkosti. Proměnila se také zevnitř, posílila své pravomoci a reguluje celou řadu oblastí více, než tomu bylo v minulosti.

Výsledek je, že v celosvětovém měřítku současná Evropa ztrácí, zejména pak ve srovnání se Spojenými státy nebo Čínou. A také v různých zemích registrujeme nárůst politických proudů, které se vůči EU kriticky vymezují. Je na čase zvážit, jakým směrem by se měla EU v dalších letech vydat a to je důležité i pro nás, kteří jsme její součástí. Měli bychom se primárně zaměřit na samotný základ EU, její jednotný trh a budoucí prosperitu. Také si můžeme otevřeně říci, že EU může v něčem dělat méně, než dnes, ale lépe. Doufejme tedy, že při příštím podobném výročí to hodnocení bude moci být pozitivnější.

Další aktuality