Zelený pas
18. Březen 2021

Zelené pasy – sjednotíme v EU konečně pravidla pro cestování?

Evropská komise představila své „zelené“ digitální pasy, které by měly především sjednotit pravidla pro cestování v podmínkách pandemie

Tento návrh přichází po neúspěšné snaze EU v loňském roce koordinovat restrikce zaváděné jednotlivými členskými státy, zavírání a otevírání hranic a další nesourodá pravidla, které země sedmadvacítky zavedly.

„Ze strany EU je to v principu dobrá iniciativa, jednotné a jasné podmínky jsou klíčové, už jen proto, abychom zmírnili nejasnosti v požadavcích pro cestování mezi zeměmi, například s uznáváním testů či  nastavení jiných pravidel. Celkově by měla přispět k usnadnění pohybu osob a ke zlepšení přehledu o případných omezeních a jejich dodržování. Nesmí však vést k diskriminaci,“ komentuje poslanec EP Ondřej Kovařík.

Nejedná se o očkovací pas, ale spíše o potvrzení, které prokazuje, že dotyčný občan měl negativní test, prodělal COVID, a má tedy protilátky, nebo byl očkován. Každý bude mít nárok na “pas” zcela zdarma, pokud spadá do jedné z těchto kategorií. Aby nedocházelo k diskriminaci, také občané bez certifikátu budou moci cestovat za předpokladu, že dodrží daná pravidla karantény či testů platné pro cílovou destinaci.

Tento „zelený pas“, bude uznávaný mezi zeměmi EU s možností rozšíření i do dalších zemí. Celý systém by měl být postavený tak, aby údaje i celý proces byly standardizované, a tedy i navzájem uznatelné v celé EU. Komise by měla  podpořit vývoj celoevropského systému a zajistit tak fungování ve všech zemích.

„Je dobře, že máme dnes hotový návrh k jednání. Jít cestou doporučení se neukázalo jako dostatečně funkční. Návrhem se teď budeme zabývat v Evropském parlamentu. Cílem bude projednat návrh co nejrychleji. Nicméně i v případě rychlého projednání bude nutné počítat s tím, že země budou potřebovat čas takové certifikáty nebo pasy zavést, připravit se na jejich vydávání a také na jejich zpracování,“ doplnil Kovařík.

Další aktuality