30. Listopad 2021

Z Hulína do Fryštáku brzy po dálnici

Na výrazné zlepšení dopravní situace se mohou těšit motoristé i obyvatelé Zlínska. Po letech průtahů bude brzy zahájena výstavba dálnice D49 na úseku z Hulína do Fryštáku. Stavební povolení pro novou dálnici začátkem listopadu potvrdil ministr dopravy.

Dálnice D49 odvede tranzitní dopravu ze zástavby Zlína, Otrokovic, Holešova i Hulína. V budoucnu dále povede kolem Fryštáku a Zlína k Horní Lidči až na hranice se Slovenskem, bude mezinárodně významnou trasou na území východní Moravy a stane se součástí hlavní evropské dopravní sítě TEN-T. 

TEN-T neboli transevropská dopravní síť je strategický plán Unie již od 90. let, v rámci něhož se plánuje výstavba vysokorychlostních tratí, vodních koridorů či nových letišť, které tak lépe propojí země EU. 

Úsek dálnice z Hulína do Fryštáku dlouhý 16,4 km bude stát necelých 6 miliard Kč a financován bude z prostředků EU, konkrétně z Operačního programu Doprava, který představuje nejvýznamnější zdroj prostředků pro financování dopravní infrastruktury v České republice. 

Je důležité, že Česká republika je součástí evropských projektů, které pomáhají propojovat jednotlivé členské státy a regiony napříč celou EU. Díky tomu se zlepší nejenom komfort pro cestující, ale i dostupnost. Tím se zvýší konkurenceschopnost jednotlivých regionů a také jejich atraktivita z pohledu cestovního ruchu. Všechny tyto aspekty potřebujeme ve Zlínském kraji posílit.

Česká silniční síť  v evropském měřítku ještě nedosahuje požadovaných parametrů. Věřím, že díky upravené legislativě a za pomoci finančních prostředků EU v rámci operačních programů se u nás podaří silniční síť dále vylepšovat.

Další aktuality

Výbor pro dopravu a cestovní ruch schválil návrh revize směrnice o alternativním řešení sporů. Má pomoci především spotřebitelům

Evropská komise přijala 17. října 2023 návrh na úpravu rámce pro alternativní řešení sporů. Hlavním cílem této změny je zjednodušení procedur a zvýšená ochrana práv spotřebitelů. Nyní se jí zabývají jednotlivé výbory Evropského parlamentu, přičemž Výbor pro dopravu a cestovní ruch (TRAN) si dnes odhlasoval svou pozici k ní.
Přečíst

Česko má být součástí vysokorychlostní evropské železniční sítě. V Evropském parlamentu k tématu proběhla konference

Na půdě evropských institucí dostává transevropská dopravní síť (Ten-T) první reálné obrysy. V polovině loňského roku přijal Dopravní výbor Evropského parlamentu stanovisko k revizi tohoto dokumentu, v prosinci bylo jednání o změnách zakončeno. Ve středu 17. ledna organizoval europoslanec Ondřej Kovařík ve spolupráci se Správou železnic dvě diskuzní setkání, kde se probíraly základní parametry vznikající transevropské dopravní sítě.
Přečíst

Evropská unie posiluje práva cestujících. Zjednoduší se například vrácení peněz při cestovních nesrovnalostech

Situací, kdy zakoupený zájezd nebo let nedopadl podle plánu, případně došlo k úplnému zrušení cesty, v posledních letech přibývá. Nárůst nastal především během covidové pandemie, kdy docházelo k masivnímu rušení letů, zájezdů a pobytů. Někteří cestující se bohužel dodnes dožadují náhrady. Evropská unie proto chystá legislativu, která by měla zákazníkům, kterým se cestování zkomplikovalo, výrazně ulehčit.
Přečíst