30. Listopad 2021

Z Hulína do Fryštáku brzy po dálnici

Na výrazné zlepšení dopravní situace se mohou těšit motoristé i obyvatelé Zlínska. Po letech průtahů bude brzy zahájena výstavba dálnice D49 na úseku z Hulína do Fryštáku. Stavební povolení pro novou dálnici začátkem listopadu potvrdil ministr dopravy.

Dálnice D49 odvede tranzitní dopravu ze zástavby Zlína, Otrokovic, Holešova i Hulína. V budoucnu dále povede kolem Fryštáku a Zlína k Horní Lidči až na hranice se Slovenskem, bude mezinárodně významnou trasou na území východní Moravy a stane se součástí hlavní evropské dopravní sítě TEN-T. 

TEN-T neboli transevropská dopravní síť je strategický plán Unie již od 90. let, v rámci něhož se plánuje výstavba vysokorychlostních tratí, vodních koridorů či nových letišť, které tak lépe propojí země EU. 

Úsek dálnice z Hulína do Fryštáku dlouhý 16,4 km bude stát necelých 6 miliard Kč a financován bude z prostředků EU, konkrétně z Operačního programu Doprava, který představuje nejvýznamnější zdroj prostředků pro financování dopravní infrastruktury v České republice. 

Je důležité, že Česká republika je součástí evropských projektů, které pomáhají propojovat jednotlivé členské státy a regiony napříč celou EU. Díky tomu se zlepší nejenom komfort pro cestující, ale i dostupnost. Tím se zvýší konkurenceschopnost jednotlivých regionů a také jejich atraktivita z pohledu cestovního ruchu. Všechny tyto aspekty potřebujeme ve Zlínském kraji posílit.

Česká silniční síť  v evropském měřítku ještě nedosahuje požadovaných parametrů. Věřím, že díky upravené legislativě a za pomoci finančních prostředků EU v rámci operačních programů se u nás podaří silniční síť dále vylepšovat.

Další aktuality

Evropský parlament přijal nařízení o udělování licencí k základním standardním patentům. Může tak napomoci inovacím

Přístupem EU k základním standardním patentům (SEP) se zabývala Evropská komise již od roku 2017, aktualizovaný dokument dnes prošel Evropským parlamentem po více než šesti letech vyjednávání. Díky němu by mělo dojít ke zlepšení licenčních postupů a k zachování konkurenceschopnosti a inovační kapacity evropské ekonomiky.
Přečíst