3. Květen 2022

Sociální klimatický fond, EU řeší, jak ven z energetické krize

Covidová krize plná omezení a lockdownů vyčerpala nejen nás, ale i naši ekonomiku. Další tvrdou ránu ji zasadila válka na Ukrajině. Celá řada věcí skokově zdražuje, rostou ceny energií, pohonných hmot, potravin i služeb.

Rusko se nedávno rozhodlo přerušit dodávky plynu do Polska, které za plyn nechce platit ruskými rubly. Ve skutečnosti je to ale pouze záminka, jak zvýšit tlak na trh s energiemi a prohloubit tak současnou energetickou krizi. 

Pokud nic nepodnikneme, mnoha českým domácnostem, stejně tak jako v dalších evropských zemích, reálně hrozí energetická chudoba. V EU usilujeme o to, abychom těmto domácnostem, ale i firmám, v jejich nelehké situaci pomohli. I v kontextu přechodu na více udržitelné zdroje energie.

Z dlouhodobého hlediska jistě uvítáme, že se zbavíme závislosti na fosilních palivech a hlavně na problematických dodávkách z Ruska. Na druhou stranu již nyní jsme se ocitli velmi blízko situaci, kdy některé domácnosti budou obtížně hradit náklady na cestu do práce, nebo vytápění. 

Přesně pro takovéto případy jednáme o vytvoření Sociálního klimatického fondu (SKF). Jeho cílem je poskytnout podporu právě těm domácnostem či firmám, pro které stále dražší energie představují existenční problém. Kromě přímé pomoci, by fond ale mohl poskytovat finance i k potřebným investicím jako zateplování, rekonstrukce, či přechod na ekologičtější vytápění, které v dlouhodobém horizontu pomohou celkové náklady snížit. V těchto dnech v Evropském parlamentu diskutujeme, jak by takový fond mohl fungovat a také, jak nastavit podmínky pro čerpání, aby mohl být využit co nejdříve nejen k řešení současné situace, ale i k předcházení energetické či dopravní chudoby. 

Jde o to, aby fond poskytnul dostatečnou podporu těm, kteří ji nejvíce potřebují a také, aby jednotlivé státy měly možnost si určit, jak s prostředky naložit. To jsou jedny z hlavních bodů, které prosazujeme, včetně rychlého spuštění fondu, ideálně v příštím nebo přespříštím roce.

Náklady jak na energie, tak na dopravu pro mnohé představují strašáka zdražování a nedostupnosti. V současném kontextu je jasné, že se musíme postupně zbavit závislosti čistě na ruských dodávkách surovin a využít situace i k postupnému přechodu na jiné zdroje, včetně těch obnovitelných. Díky podpoře a nástrojům typu Sociálního klimatického fondu chceme zajistit, aby tyto změny nedopadaly zejména na nejzranitelnější. Současná situace ukazuje, že takové záruky potřebujeme.

Další aktuality

Nový balíček PSD 3 týkající se platebních služeb prošel Hospodářským a měnovým výborem. Usnadní a zmodernizuje platby

Výbor ECON v Evropském parlamentu odhlasoval aktualizaci pravidel týkajících se platebních služeb. Balíček se skládá z nařízení a směrnice o platebních službách a aktualizuje pravidla z roku 2017. Věnuje se tématům, mezi které patří například platby v hotovosti, ochrana spotřebitelů při placení nebo ověřování bankovních účtů.
Přečíst

Výbor pro dopravu a cestovní ruch schválil návrh revize směrnice o alternativním řešení sporů. Má pomoci především spotřebitelům

Evropská komise přijala 17. října 2023 návrh na úpravu rámce pro alternativní řešení sporů. Hlavním cílem této změny je zjednodušení procedur a zvýšená ochrana práv spotřebitelů. Nyní se jí zabývají jednotlivé výbory Evropského parlamentu, přičemž Výbor pro dopravu a cestovní ruch (TRAN) si dnes odhlasoval svou pozici k ní.
Přečíst