3. Červen 2021

S covid pasem o krok blíž dovolené i běžnému životu

Významným krokem pro návrat k běžnému životu bez protipandemických omezení jsou digitální covid certifikáty EU, pro které se vžil termín covid pasy. Volné a bezpečné překračování hranic za jednotných a rovných podmínek pro všechny pomůže celkové obnově ekonomiky. Zvlášť pozitivní roli sehraje v oblasti turismu a navazujících služeb, na které měla covidová pandemie mimořádně drastický dopad.

Lidé pracující v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu, ale třeba i v kulturním, sportovním či zábavním sektoru za sebou mají nelehké období. Platí to i pro Zlínský kraj, který v uplynulém roce zaznamenal vůbec největší meziroční propad příjmů v oblasti gastronomie a hotelnictví. Přitom právě náš kraj se svým jedinečným spojením nedotčené přírody, lázeňství, vinařství, lidové architektury, historických a průmyslových památek přitom tradičně láká návštěvníky z ostatních koutů země i ze zahraničí.

Spuštění evropského digitálního certifikátu přinese tolik potřebné oživení cestovního ruchu v našem regionu. Covid pas usnadní zahraničním turistům návštěvu Zlínského kraje a zároveň zjednoduší každodenní přeshraniční cestování za prací či za rodinou, nebo odjezd na zaslouženou zahraniční dovolenou. 

S kolegy z frakce Obnova Evropy jsme během vyjednávání volali po tom, aby byly testy potřebné pro vystavení covid pasu finančně dostupné. Vítáme proto, že se Evropskému parlamentu pro tento účel podařilo vyčlenit 100 milionů eur. Schválená podoba covid pasů odráží rovnováhu mezi přetrvávající potřebou udržet šíření nemoci COVID-19 pod kontrolou a nutností obnovit volný pohyb v rámci EU, který je předpokladem pro fungující schengenský prostor a jednotný evropský trh.

Další aktuality

Nový balíček PSD 3 týkající se platebních služeb prošel Hospodářským a měnovým výborem. Usnadní a zmodernizuje platby

Výbor ECON v Evropském parlamentu odhlasoval aktualizaci pravidel týkajících se platebních služeb. Balíček se skládá z nařízení a směrnice o platebních službách a aktualizuje pravidla z roku 2017. Věnuje se tématům, mezi které patří například platby v hotovosti, ochrana spotřebitelů při placení nebo ověřování bankovních účtů.
Přečíst

Výbor pro dopravu a cestovní ruch schválil návrh revize směrnice o alternativním řešení sporů. Má pomoci především spotřebitelům

Evropská komise přijala 17. října 2023 návrh na úpravu rámce pro alternativní řešení sporů. Hlavním cílem této změny je zjednodušení procedur a zvýšená ochrana práv spotřebitelů. Nyní se jí zabývají jednotlivé výbory Evropského parlamentu, přičemž Výbor pro dopravu a cestovní ruch (TRAN) si dnes odhlasoval svou pozici k ní.
Přečíst