21. Červen 2023

Revize TEN-T přinese změny v evropské dopravě. Česku mimo jiné pomůže s vysokorychlostní železniční sítí

Dopravní výbor Evropského parlamentu nedávno přijal stanovisko k revizi takzvaných transevropských dopravních sítí (TEN-T). Vzhledem k pozici České republiky v samotném středu Evropské unie je tento dokument naprosto zásadní. Nová verze TEN-T totiž mimo jiné pomůže začít budovat vysokorychlostní železniční síť v ČR včetně připojení na klíčovou infrastrukturu.

TEN-T (Trans-European Transport Network) je síť silnic, železnic, vnitrozemských vodních cest, přístavů a letišť v Evropě, která chce zlepšit propojení a efektivitu dopravy v rámci Evropské unie. Tato síť zahrnuje jak osobní, tak i nákladní dopravu. Mezi hlavní cíle projektu patří propojení milionových evropských aglomerací. TEN-T obsahuje základní pilíře: hlavní síť s nejdůležitějšími trasami spojení by měla být hotová do roku 2030, rozšířená síť do roku 2040, plošná síť by měla být ve všech regionech EU dokončena v roce 2050.

Současná revize může České republice přinést řadu benefitů. „Díky TEN-T budou moci být realizovány projekty, které by jinak musely být financovány z národních zdrojů. To výrazně uspíší vznik například vysokorychlostní železnice napříč republikou. Dopravní infrastruktura může být modernizována, včetně zaměření na vyšší bezpečnost a podporu dalšího růstu a investic do české ekonomiky,“ přibližuje europoslanec Ondřej Kovařík (frakce Renew), který je členem Výboru pro dopravu a cestovní ruch EP.

Jeho kolega z frakce Renew Francouz Dominique Riquet poukazuje na fakt, že koncepce TEN-T je pro Evropskou unii prakticky existenčně nutná. „Dopravní infrastruktura je páteří evropského hospodářství, zároveň zvyšuje soudržnost a přispívá k dosažení cílů EU v oblasti klimatu. Bohužel zde ale čelíme velkému zpoždění. Evropa začíná zaostávat za svými mezinárodními konkurenty a EU trpí kvůli příliš malým investicím a nedostatku politické vůle ze strany členských států. Evropský parlament by svým hlasováním měl zajistit, aby nařízení TEN-T vešlo v platnost, protože přinese našim podnikům a občanům řadu benefitů.“

„Díky TEN-T budou moci být realizovány projekty, které by jinak musely být financovány z národních zdrojů. To výrazně uspíší vznik například vysokorychlostní železnice napříč republikou.“

Vysokorychlostní železniční síť je prioritou

Jedním z klíčových dopravních projektů, na němž se v posledních letech v ČR pracuje, je vybudování vysokorychlostní železniční sítě. Vzhledem ke geografické poloze by Česká republika měla být nedílnou součástí evropských plánů. A zdaleka se nejedná pouze o napojení na sousední země. Zrychlení přepravy a „zkrácení“ vzdáleností mohou mít pozitivní dopad i na Česko jako takové.

„Vybudování funkční vysokorychlostní sítě má v rámci ČR potenciál podpořit ekonomický vývoj nejen ve velkých centrech, ale také v regionech, které budou součástí spojení. Zkrácení dojezdové vzdálenosti do Prahy, Brna či Ostravy může zvýšit atraktivitu měst, z nichž toto spojení bude zajištěno, typicky například Jihlavy i dalších měst buď přímo na trase, nebo v dojezdové vzdálenosti k ní,“ doplňuje Kovařík.

Image
aaa
Popisek fotky

Multimodální jízdenky by brzy měly být standardem

Také jednotlivá nádraží budou splňovat několik podmínek. Jde například o interoperabilitu (technické normy), dostupnost pro všechny cestující včetně osob se sníženou schopností pohybu, bezpečnost, informační systémy, dostatečné kapacity pro odbavování cestujících a o multimodalitu. To znamená, že v místě zastávky bude existovat propojení s různými druhy dopravy, ať už s autobusovými stanicemi, dálnicí, nebo letištěm.

Právě multimodalita je principem, na který Evropská unie v dopravě sází. Cílem strategie TEN-T je nejen propojení samotných druhů dopravy, EU se soustředí rovněž i na multimodální digitální služby v oblasti mobility (MDMS). Zjednodušeně řečeno, cílem této iniciativy je lépe integrovat veřejnou dopravu a železniční služby, tedy aby lidé mohli v ideálním případě cestovat po celé Evropě pouze s jednou jízdenkou.

„Evropská komise by měla přijmout návrh MDMS v tomto roce. Integrování způsobu placení a rezervace jízdenek na jednom místě může být přínosem nejen pro cestující, ale i pro dopravce, jimž se zvýší počty přepravených cestujících v důsledku většího využívání železniční dopravy v kombinaci s ostatními druhy dopravy,“ uzavírá Kovařík s tím, že přesné termíny zavedení multimodálních jízdenek v celé EU ještě nejsou stanoveny.

Již dnes nicméně v EU existují města a regiony, které multimodální jízdenky zavedly nebo testují na místní úrovni. Datem, kdy bude lidem při cestování po Evropě stačit pouze jedna jízdenka, je podle výkonného ředitele Community of European Railway and Infrastructure
Companies (CER) Alberta Mazzoly rok 2025.

Zdroj: Něco něco něco něco.

Další aktuality

Jednodušší a modernější platby, ale i posílení role hotovosti. Evropská unie přijala balíček platebních služeb

Evropský parlament dnes schválil svou pozici k návrhu aktualizace pravidel týkajících se platebních služeb. Výsledným počtem 484 hlasů pro návrh z celkových 610 možných získal silný mandát pro další fázi vyjednávání. Balíček se skládá z nařízení a směrnice o platebních službách a aktualizuje pravidla z roku 2017. Věnuje se tématům, mezi která patří například platby v hotovosti, ochrana spotřebitelů při placení nebo ověřování bankovních účtů.
Přečíst

Evropský parlament rozhodne o migračním paktu. Řešení současné krize nepřinese

Ve středu 10. dubna bude Evropský parlament hlasovat o migračním paktu, jehož cílem je nastavit nová pravidla pro boj s nelegální migrací na území Evropské unie. Přestože vládní zástupci ČR o znění migračního paktu vyjednávali a dlouhodobě jej podporovali, nakonec se při posledním hlasování v Radě Evropské unie Česko zdrželo. Opozice znění textů již několik let soustavně kritizuje. Mezi kritizované části paktu patří například totální absence řešení příčin migrace či zavedení povinného solidárního mechanismu.
Přečíst