18. Květen 2022

Předsednictví EU jako velký úkol nebo historická chvíle?

Do začátku druhého českého předsednictví v Radě Evropské unie můžeme odpočítávat týdny. Blíží se obrovskou rychlostí a vrcholí tak i přípravy na jeho zahájení. Začátek nového předsednictví je hlavně o představení základních priorit, které budou určovat, jakým směrem se bude ubírat, či na které politické oblasti se zaměří.

To ale neznamená, že by se příprava daných politik a s nimi souvisejících priorit odkládala až na samé zahájení. Naopak, předsednictví má priority často jasně dané někdy až měsíce dopředu, aby se mohly důkladně připravit materiály i předjednat pozice s dalšími státy. Zamíchat kartami evropských priorit může cokoliv. V našem případě do procesu přípravy zasáhly aktuální krize. Evropu současně poznamenala nejen pandemie coronaviru, rostoucí ceny energií, ale především válka na Ukrajině. 

Ani Chorvatsko si své vůbec první předsednictví, v roce 2020 dominovaném pandemií, nepředstavovalo jako testování telekonferenčních zařízení, či organizaci summitů lídrů evropské sedmadvacítky na obrazovce jednoho počítače. 

V souvislosti s hlavními prioritami české vlády se nejčastěji zmiňují témata jako například  zvládnutí uprchlické krize a poválečná obnova Ukrajiny, energetická bezpečnost, posilování evropských obranných kapacit, strategická odolnost evropské ekonomiky a odolnost demokratických institucí. 

Již přes tři měsíce trvající válka na Ukrajině a energetická krize musí být dle mého názoru těmi klíčovými prioritami. České předsednictví se bude nevyhnutelně zabývat aktuální krizí a spoustou otázek s ní spojených. Jakmile se Česká republika ocitne v předsednickém křesle, bude i na nás, jak přijít s řešením nejen aktuální situace, ale i jak tyto krize zvládat do budoucna.

V tomto ohledu považuji za klíčové, abychom jako Evropská unie byli schopni Ukrajině co nejdříve přiznat status kandidátské země. České předsednictví pro to bude ideální příležitostí.

Je nutné si uvědomit, že to neplatí pouze pro Ukrajinu. Spolupráce s okolními zeměmi je nutná a nevyhnutelná. Musíme posílit vztahy se západním Balkánem, se zeměmi východního partnerství, a tím vyslat jasnou zprávu Rusku, kde jeho sféra vlivu končí. To by mělo být další českou prioritou. 

V neposlední řadě bychom se měli zaměřit na rychlé řešení současné vážné ekonomické situace. Inflace bují v celé Evropě, eurozónu nevyjímaje. Musíme využít všechny dostupné ekonomické nástroje jak na evropské, tak i národní úrovni, aby domácnosti a podniky zvládly krizi a mohly čelit rostoucím cenám. 

Příliš mnoho priorit může často roztříštit pozornost předsednictví. I proto bude účelnější zaměřit se na několik hlavních bodů a věnovat jim maximální úsilí. Pro Česko se nyní blíží ten správný moment, kdy bude v centru evropského dění a může je i výrazně ovlivnit.  K tomu musíme mít jasnou představu, jak chceme tyto výzvy řešit a jak k tomu předsednickou roli naplno využít. 

Další aktuality

Nový balíček PSD 3 týkající se platebních služeb prošel Hospodářským a měnovým výborem. Usnadní a zmodernizuje platby

Výbor ECON v Evropském parlamentu odhlasoval aktualizaci pravidel týkajících se platebních služeb. Balíček se skládá z nařízení a směrnice o platebních službách a aktualizuje pravidla z roku 2017. Věnuje se tématům, mezi které patří například platby v hotovosti, ochrana spotřebitelů při placení nebo ověřování bankovních účtů.
Přečíst

Výbor pro dopravu a cestovní ruch schválil návrh revize směrnice o alternativním řešení sporů. Má pomoci především spotřebitelům

Evropská komise přijala 17. října 2023 návrh na úpravu rámce pro alternativní řešení sporů. Hlavním cílem této změny je zjednodušení procedur a zvýšená ochrana práv spotřebitelů. Nyní se jí zabývají jednotlivé výbory Evropského parlamentu, přičemž Výbor pro dopravu a cestovní ruch (TRAN) si dnes odhlasoval svou pozici k ní.
Přečíst