Praha
1. Prosinec 2022

Prahu ovládly na tři dny malé a střední podniky

Je málo v obecném povědomí, že 98% podniků v Evropě tvoří malé a střední podniky. V Česku máme podstatně nejvíce rodinných firem a mikro podniků. V posledních letech to jsou to právě tyto firmy a živnostníci, kdo byl nejvíce zasažen během pandemie koronaviru a na koho dopadá nejcitelněji aktuální energetická krize.

Poslední listopadový týden byl v rámci Evropské unie týdnem malých a středních podniků. V jeho rámci se pod záštitou českého předsednictví v Praze uskutečnila konference SMEs Assembly 2022. Toto setkání malých a středních podniků je každoroční akcí Evropské komise, která v několika dnech propojí představitele firem a veřejné správy. Formou workshopů, přednášek a debat diskutují možná řešení problémů, které firmy trápí, jako například nadměrná administrativa, financování či podpora rozvoje podnikání na jednotném trhu EU.

Tím, že se letošní konference konala v Praze, nabídla kromě 90 přednášek a workshopů také skvělou příležitost pro české firmy. Ty se mohly prezentovat po boku svých evropských kolegů, předvést svoje produkty či služby a vyměnit si zkušenosti se svými partnery, případně získat i nové možnosti spolupráce. Všechny zastoupené firmy měly jednoznačně co nabídnout.

Ze setkání s nimi vyplynulo, že je nutné podpořit jejich snahy o získání zákazníků na trzích mimo Česko, a často také mimo Evropskou unii. V tomto ohledu jim správně nastavená podpora může pomoci. Rovněž také zmiňovali obtíže, se kterými se potýkají při snaze získat investory, či financování pro jejich aktivity. A tady máme v Evropě stále co zlepšovat.

V České republice, potažmo v celé Evropské unii, stále platí za hlavní zdroj financování podniků úvěrování prostřednictvím komerčních bank. V současné složité ekonomické situaci banky nemusí být schopné, ale také ochotné, úvěry poskytovat. Pro řadu podniků to navíc nemusí být po zkušenosti z pandemie výhodné. 

I z toho důvodu jsme s podnikateli diskutovali, jak povzbudit v Evropě investice do firem, například cestou kapitálových vstupů. Jak mobilizovat drobné investory, a jaké nástroje využít, aby pomohly financovat rozvoj evropských společností a zároveň umožnily zhodnocení investic. Není to zdaleka jednoduchý úkol, nicméně i k těmto tématům budeme v nadcházejícím období diskutovat konkrétní návrhy na půdě Evropského parlamentu.

Pouze správné nastavení legislativy, omezená, ale dobře zacílená regulace, posílení pravidel jednotného trhu a také lepší informovanost podniků ohledně možností financování povede k postupnému zlepšení pozice mnoha podniků. Naší snahou musí být, aby Evropa byla místem, kde jsou malé a střední podniky zajímavé pro investory a mohou se tak dále rozvíjet, inovovat a vytvářet další pracovní místa.

Další aktuality