1. Březen 2024

Nová pravidla pro krátkodobé pronájmy. Zlepší se ochrana spotřebitelů, zvýší se transparentnost

Ve čtvrtek 29. února byla na plenárním zasedání schválena nová pravidla EU, ke shromažďování a sdílení údajů týkajících se služeb v oblasti krátkodobých pronájmů ubytování. Nová pravidla mají za cíl zlepšit sběr a sdílení dat od hostitelů a online platforem. Pro tyto účely budou ustaveny jednotné databáze v podobě registračních systémů pro hostitele. Sdílená data budou sloužit k lepšímu přehledu o službách a trhu krátkodobých pronájmů a také k přijetí účinných a vhodných opatřeních souvisejících se sektorem krátkodobého pronájmu.

Nová pravidla zlepší transparentnost ohledně identifikace a činností hostitelů krátkodobého ubytování, což usnadní jejich registraci a pomůže předcházet nelegálním nabídkám. To oceňuje je i europoslanec Ondřej Kovařík (nestraník za hnutí ANO): „Osobně vítám nové nařízení, přispěje ke zvýšení transparentnosti v oblasti krátkodobých pronájmů ubytování. Mezi jeho přínosy patří zlepšená ochrana spotřebitelů, kteří využívají tyto služby a nastavení rovných podmínek mezi různými poskytovateli ubytování. Navíc tento návrh pomůže veřejným orgánům zajistit vyvážený rámec pro krátkodobé pronájmy a oblasti cestovního ruchu.“ Návrh také upravuje nařízení tak, aby nedošlo k nárůstu nákladů pro hostitele ani k omezení nabídky pro spotřebitele.

Registrace hostitelů i jejich nemovitostí

Nařízení přinese změny pro poskytovatele ubytování a online platformy, které ubytování zprostředkovávají. Ty se týkají především způsobu, jakým musí platformy fungovat a jaké informace musí sdílet s veřejnými orgány. Zavádí harmonizované požadavky na registraci hostitelů a krátkodobě pronajímané nemovitosti, včetně udělení registračního čísla pronajaté jednotky. S rostoucím významem online služeb a sdílené ekonomiky stoupá počet krátkodobých pronájmů ubytování, často přes online platformy. Avšak chybí jednotná pravidla pro sběr a sdílení údajů mezi těmito platformami a veřejnými orgány. 

To způsobuje různé a obtížné postupy na úrovni jednotlivých zemí, což komplikuje získání potřebných informací. Navíc data nejsou vždy spolehlivá, protože nemovitosti nejsou systematicky registrovány a platformy nesdílí údaje. Nové nařízení by mělo nahradit tyto rozdílné přístupy jasným a jednoduchým rámcem, který zlepší registraci hostitelů a standardizuje výměnu údajů. To by mělo zvýšit transparentnost pro veřejné orgány a snížit administrativní zátěž pro platformy a hostitele,“ dodává Kovařík. 

Nařízení má vstoupit v platnost 24 měsíců po schválení a přinese jednotnost pravidel, transparentnost a ochranu zájmů hostitelů a uživatelů online platforem. Data z tohoto návrhu budou přispívat k turistickým statistikám Eurostatu a budou využita v plánovaném evropském datovém prostoru pro cestovní ruch.

Další aktuality

Jednodušší a modernější platby, ale i posílení role hotovosti. Evropská unie přijala balíček platebních služeb

Evropský parlament dnes schválil svou pozici k návrhu aktualizace pravidel týkajících se platebních služeb. Výsledným počtem 484 hlasů pro návrh z celkových 610 možných získal silný mandát pro další fázi vyjednávání. Balíček se skládá z nařízení a směrnice o platebních službách a aktualizuje pravidla z roku 2017. Věnuje se tématům, mezi která patří například platby v hotovosti, ochrana spotřebitelů při placení nebo ověřování bankovních účtů.
Přečíst

Evropský parlament rozhodne o migračním paktu. Řešení současné krize nepřinese

Ve středu 10. dubna bude Evropský parlament hlasovat o migračním paktu, jehož cílem je nastavit nová pravidla pro boj s nelegální migrací na území Evropské unie. Přestože vládní zástupci ČR o znění migračního paktu vyjednávali a dlouhodobě jej podporovali, nakonec se při posledním hlasování v Radě Evropské unie Česko zdrželo. Opozice znění textů již několik let soustavně kritizuje. Mezi kritizované části paktu patří například totální absence řešení příčin migrace či zavedení povinného solidárního mechanismu.
Přečíst