19. Červenec 2021

Konference o budoucnosti Evropy je i konferencí o naší budoucnosti

Jak by měla podle vás vypadat Evropská unie za rok, za pět či za deset let? V jakých oblastech by svým občanům měla umět rychle a efektivně podat pomocnou ruku a kde by naopak měla ustoupit do pozadí a nechat více volnosti národním státům, případně občanům samotným? Jak má vypadat její role v boji s pandemií covid-19 a jejími dopady na ekonomiku, zdravotnictví nebo školství? Má mít své slovo v boji proti klimatické změně? Jakou roli by měla hrát ve světě?

O své odpovědi na tyto a řadu dalších otázek se můžete podělit se zástupci unijních institucí i s ostatními občany EU prostřednictvím digitální platformy Konference o buducnosti Evropské unie (futureu.europa.eu/cs), která bude až do jara příštího roku shromažďovat podněty a názory občanů ohledně toho, jakým směrem se má Evropská unie v budoucnu ubírat. Mohou se do ní zapojit jednotliví občané, občanské spolky, ale i firmy, místní samosprávy nebo národní parlamenty. 

Hlavní myšlenkou je přizvat všech téměř čtyři sta padesát milionů občanů EU k pomyslnému jednomu stolu. Díky Konferenci si uvědomíme naši evropskou rozmanitost, ale i sílu, která spočívá v umění naslouchat druhým, respektovat odlišné názory a stát za společným rozhodnutím. 

Ve frakci Obnova Evropy se dlouhodobě snažíme hledat způsoby, jak zvýšit přímý vliv občanů na chod evropských institucí. Konference o budoucnosti Evropy je bezpochyby jedním z nich. Do debaty proto zástupci naší liberální frakce vstupují s heslem „Evropa, jakou ji chcete!“ a vítají jakoukoli aktivitu evropských občanů, která pomůže utvářet budoucí podobu Evropské unie. Nejde totiž o nic menšího, než o naši vlastní budoucnost.

Další aktuality

Nový balíček PSD 3 týkající se platebních služeb prošel Hospodářským a měnovým výborem. Usnadní a zmodernizuje platby

Výbor ECON v Evropském parlamentu odhlasoval aktualizaci pravidel týkajících se platebních služeb. Balíček se skládá z nařízení a směrnice o platebních službách a aktualizuje pravidla z roku 2017. Věnuje se tématům, mezi které patří například platby v hotovosti, ochrana spotřebitelů při placení nebo ověřování bankovních účtů.
Přečíst

Výbor pro dopravu a cestovní ruch schválil návrh revize směrnice o alternativním řešení sporů. Má pomoci především spotřebitelům

Evropská komise přijala 17. října 2023 návrh na úpravu rámce pro alternativní řešení sporů. Hlavním cílem této změny je zjednodušení procedur a zvýšená ochrana práv spotřebitelů. Nyní se jí zabývají jednotlivé výbory Evropského parlamentu, přičemž Výbor pro dopravu a cestovní ruch (TRAN) si dnes odhlasoval svou pozici k ní.
Přečíst