15. Květen 2023

Jasná podpora EU pro vysokorychlostní železnice v Česku

Minulý měsíc jsme v dopravním výboru Evropského parlamentu přijali stanovisko k revizi tzv. transevropských dopravních sítí, TEN-T. A proč by nás to mělo zajímat? Protože díky tomuto hlasování jsme se opět posunuli blíže vysokorychlostní železnici v ČR. Pokud vše dopadne, jak má, tak se totiž vysokorychlostní železnice u nás stane součástí této evropské sítě dopravních spojení a bude moci být také spolufinancována její výstavba ze zdrojů EU.

Díky této možnosti budou moci být realizovány projekty, které by jinak musely být financovány z národních zdrojů, což mimo jiné přispěje i k tomu, že mohou být dokončeny o něco dříve. A nejedná se pouze o výstavbu vysokorychlostních tratí, ale také například  multimodálních nákladních terminálů, které umožní i rychlejší přepravu zboží. 

Další důležitou stránkou dopravy v rámci evropské sítě TEN-T je také zvýšení bezpečnosti a modernizace i stávající dopravní infrastruktury. Díky ní budou moci být v budoucnu řešeny nároky na dopravu rychleji a efektivněji, což povede ke zlepšení bezpečnosti pro dopravce i cestující. A také připraví podmínky pro stále čistší dopravu, která bude mít nižší dopad i na životní prostředí. 

V neposlední řadě je efektivnější doprava příležitostí pro podnikání a ekonomiku. Česká republika může těžit ze své pozice ve středu Evropy a díky propojení s dalšími zeměmi rozšířit dopravní prostředky a lépe kontrolovat tranzitní dopravu přes naše území. Propojení s klíčovými evropskými dopravními uzly v rámci výstavby moderní dopravní infrastruktury může podpořit příležitosti i pro české firmy či nové zahraniční investice. 

Celkově lze říci, že změny v rámci dopravní sítě TEN-T mají potenciál přinést řadu výhod a vytvořit nové příležitosti pro Českou republiku. Jsem rád, že podoba nařízeni, kterou jsme se dlouhé měsíce zabývali a kterou jsme přijali, zahrnuje také klíčové projekty z pohledu ČR, včetně vysokorychlostní železnice. Věřím, že až se text projedná i s členskými státy v Radě ministrů, tak vše důležité z našeho pohledu tam zůstane a budeme se moci začít posouvat blíže konkrétní výstavbě. Jako země v samém srdci Evropy ji nezbytně potřebujeme

Další aktuality

Výbor pro dopravu a cestovní ruch schválil návrh revize směrnice o alternativním řešení sporů. Má pomoci především spotřebitelům

Evropská komise přijala 17. října 2023 návrh na úpravu rámce pro alternativní řešení sporů. Hlavním cílem této změny je zjednodušení procedur a zvýšená ochrana práv spotřebitelů. Nyní se jí zabývají jednotlivé výbory Evropského parlamentu, přičemž Výbor pro dopravu a cestovní ruch (TRAN) si dnes odhlasoval svou pozici k ní.
Přečíst

Česko má být součástí vysokorychlostní evropské železniční sítě. V Evropském parlamentu k tématu proběhla konference

Na půdě evropských institucí dostává transevropská dopravní síť (Ten-T) první reálné obrysy. V polovině loňského roku přijal Dopravní výbor Evropského parlamentu stanovisko k revizi tohoto dokumentu, v prosinci bylo jednání o změnách zakončeno. Ve středu 17. ledna organizoval europoslanec Ondřej Kovařík ve spolupráci se Správou železnic dvě diskuzní setkání, kde se probíraly základní parametry vznikající transevropské dopravní sítě.
Přečíst

Evropská unie posiluje práva cestujících. Zjednoduší se například vrácení peněz při cestovních nesrovnalostech

Situací, kdy zakoupený zájezd nebo let nedopadl podle plánu, případně došlo k úplnému zrušení cesty, v posledních letech přibývá. Nárůst nastal především během covidové pandemie, kdy docházelo k masivnímu rušení letů, zájezdů a pobytů. Někteří cestující se bohužel dodnes dožadují náhrady. Evropská unie proto chystá legislativu, která by měla zákazníkům, kterým se cestování zkomplikovalo, výrazně ulehčit.
Přečíst