15. Květen 2023

Jasná podpora EU pro vysokorychlostní železnice v Česku

Minulý měsíc jsme v dopravním výboru Evropského parlamentu přijali stanovisko k revizi tzv. transevropských dopravních sítí, TEN-T. A proč by nás to mělo zajímat? Protože díky tomuto hlasování jsme se opět posunuli blíže vysokorychlostní železnici v ČR. Pokud vše dopadne, jak má, tak se totiž vysokorychlostní železnice u nás stane součástí této evropské sítě dopravních spojení a bude moci být také spolufinancována její výstavba ze zdrojů EU.

Díky této možnosti budou moci být realizovány projekty, které by jinak musely být financovány z národních zdrojů, což mimo jiné přispěje i k tomu, že mohou být dokončeny o něco dříve. A nejedná se pouze o výstavbu vysokorychlostních tratí, ale také například  multimodálních nákladních terminálů, které umožní i rychlejší přepravu zboží. 

Další důležitou stránkou dopravy v rámci evropské sítě TEN-T je také zvýšení bezpečnosti a modernizace i stávající dopravní infrastruktury. Díky ní budou moci být v budoucnu řešeny nároky na dopravu rychleji a efektivněji, což povede ke zlepšení bezpečnosti pro dopravce i cestující. A také připraví podmínky pro stále čistší dopravu, která bude mít nižší dopad i na životní prostředí. 

V neposlední řadě je efektivnější doprava příležitostí pro podnikání a ekonomiku. Česká republika může těžit ze své pozice ve středu Evropy a díky propojení s dalšími zeměmi rozšířit dopravní prostředky a lépe kontrolovat tranzitní dopravu přes naše území. Propojení s klíčovými evropskými dopravními uzly v rámci výstavby moderní dopravní infrastruktury může podpořit příležitosti i pro české firmy či nové zahraniční investice. 

Celkově lze říci, že změny v rámci dopravní sítě TEN-T mají potenciál přinést řadu výhod a vytvořit nové příležitosti pro Českou republiku. Jsem rád, že podoba nařízeni, kterou jsme se dlouhé měsíce zabývali a kterou jsme přijali, zahrnuje také klíčové projekty z pohledu ČR, včetně vysokorychlostní železnice. Věřím, že až se text projedná i s členskými státy v Radě ministrů, tak vše důležité z našeho pohledu tam zůstane a budeme se moci začít posouvat blíže konkrétní výstavbě. Jako země v samém srdci Evropy ji nezbytně potřebujeme

Další aktuality

Evropský parlament přijal nařízení o udělování licencí k základním standardním patentům. Může tak napomoci inovacím

Přístupem EU k základním standardním patentům (SEP) se zabývala Evropská komise již od roku 2017, aktualizovaný dokument dnes prošel Evropským parlamentem po více než šesti letech vyjednávání. Díky němu by mělo dojít ke zlepšení licenčních postupů a k zachování konkurenceschopnosti a inovační kapacity evropské ekonomiky.
Přečíst