26. Květen 2023

Jak regulovat kryptoaktiva?

Před pár dny stvrdily členské státy EU konečnou podobu nařízení o trzích s kryptoaktivy (tzv. MiCA z anglického Markets in Cryptoassets Act). Je to zcela nová a do jisté míry revoluční regulace specificky pro různé druhy digitálních aktiv, včetně například kryptoměn. Není to první pokus vnést pravidla do této oblasti, na světě již některé země takové předpisy přijaly (namátkou Singapur či Švýcarsko), ale jedná se první takto komplexní regulatorní rámec. V plném rozsahu pak vejdou v účinnost v příštím roce.

Nařízení zavádí celou řadu nových povinností. Ta musí splňovat jak konkrétní aktiva, na která se vztahuje, tak také firmy, jež s nimi podnikají. Investoři budou mít k dispozici u každého obchodovaného tokenu detailní informace o tom, o jaké aktivum se jedná, co přináší, kdo za ním stojí. Firmy, které v krypto podnikají, zase budou muset požádat o licenci od příslušného úřadu a plnit celou řadu požadavků v oblasti kontroly, řízení, kapitálu apod. Cílem je posílit postavení těch, kteří do kryptoaktiv investují, a také zaručit, že využívají pro své investice důvěryhodné instituce.

Nové nařízení by ale mělo pomoci také firmám, které v této oblasti podnikají. Stanoví, za jakých podmínek má takové podnikání probíhat. A pokud je firmy splní, tak se nemusí obávat toho, že jim jejich podnikání někdo zastaví či omezí. Například by se to mohlo projevit v tom, že by banky neměly plošně odmítat poskytnout služby či otevřít účet firmě z oblasti krypta jenom proto, že k ní nemají důvěru. To je totiž dnes na běžném pořádku.

Domnívám se, že bylo pouze otázkou času, kdy by k přijetí podobné regulace došlo. Kryptoaktiva mají dnes tržní hodnotu kolem 2 bilionů dolarů a stále více se začleňují do světa tradičních financí. Navíc v minulosti docházelo k řadě problémů, manipulacím, praní špinavých peněž, krachům a značným ztrátám ze strany některých investorů. Stačí si vzpomenout jak s cenou bitcoinu a některých dalších měn šikovně manipuloval skrze své tweety miliardář Elon Musk.

Digitalizace financí je v současné době, ale i do budoucna, jasný trend, který bude dále sílit. Stačí se zamyslet nad tím, kdy jsme naposledy byli vyřizovat něco konkrétního v kamenné pobočce banky nebo pojišťovny, a kdy jsme naposled využili internetové bankovnictví, aplikaci v mobilu, platili bezkontaktně kartou či chytrými hodinkami. Všechny tyto věci jsou relativně nové inovace v oblasti digitálních financí. A do jisté míry platí totéž i pro oblasti kryptoaktiv. Dokonce i centrální banky zvažují, jak využít nové technologie, a to včetně blockchainu, a jak vydávat digitální podobu měn, které běžně používáme. Evropská centrální banka tak pracuje na možném zavedení tzv. digitálního eura, centrální banka Velké Británie obdobně zkoumá možnosti spuštění digitální libry. Tyto inovace nám nejen mohou v řadě případů zjednodušit život, mohou také přinést nové možnosti z hlediska správy vlastních financí, investic nebo nové příležitosti pro firmy. Samozřejmě se však objeví i nová rizika s těmito novinkami spojená a právě navrhovaná regulace má tato potenciální rizika pomoci rozklíčovat a v rámci možnosti také eliminovat.  

To vše jsou důvody pro zavedení nových či úpravu stávajících předpisů. Aby bylo možné zvýraznit výhody, které přinášejí a omezit rizika zneužití či podvodu. Doufám, že s novými pravidly v oblasti kryptoaktiv se toto podaří a budeme si brzy moci říct, že tato snaha měla smysl.

Další aktuality

Evropská unie reguluje trh s kryptoaktivy. Cílem je poskytnout jistotu a ochranu investorům

Dnešním dnem vstupuje v platnost nařízení o trzích s kryptoaktivy (MiCA). Evropská unie se tak stala jednou z prvních jurisdikcí na světě, která ustanovuje právní rámec pro obchodování s digitálními aktivy. Nařízení MiCA bude upravovat především ty oblasti, na které se nevztahují stávající právní předpisy v oblasti finančních služeb.
Přečíst