9. Listopad 2023

Evropský parlament dnes promarnil příležitost odmítnout normu Euro 7

Když Evropská komise před rokem předložila návrh Euro 7, spustila se bouře nevole. Oprávněně. Emisní norma v této podobě nikdy neměla spatřit světlo světa. Návrh to byl nedotažený, nerealistický a stěží proveditelný. Jeho dopady na životní prostředí by byly sporné, ale dopady na výrobce a uživatele automobilů jasně negativní. Schválení původní verze by mělo za následek zpomalení inovací, zastavení výroby malých aut, masivní propouštění ze strany výrobců a v neposlední řadě zdražení nových aut o desítky tisíc korun.

Euro 7 je návrh, který nepotřebujeme. EP měl dnes možnost jej zamítnout, ale bohužel se tak nestalo. Z mého pohledu je velká škoda, že EP tuto příležitost promarnil. Návrh totiž mohl mimo jiné nabídnout i řešení situace týkající se zákazu spalovacích motorů v EU. 

Předkládali jsme návrhy umožňující využití tzv. CO2 neutrálních paliv syntetického nebo biologického původu ve spalovacích motorech. Tato paliva totiž mohou přispět ke snížení emisí a umožnit tak další využívání technologie spalovacích motorů. Navíc jsou naprosto zásadní z hlediska zachování principu technologické neutrality. Bohužel i tento návrh byl dnes většinou kolegů odmítnut.

Další aktuality

Evropský parlament přijal nařízení o udělování licencí k základním standardním patentům. Může tak napomoci inovacím

Přístupem EU k základním standardním patentům (SEP) se zabývala Evropská komise již od roku 2017, aktualizovaný dokument dnes prošel Evropským parlamentem po více než šesti letech vyjednávání. Díky němu by mělo dojít ke zlepšení licenčních postupů a k zachování konkurenceschopnosti a inovační kapacity evropské ekonomiky.
Přečíst