17. Červenec 2023

Evropská unie posiluje strategické partnerství s Kanadou

V červnu jsme v Evropském parlamentu v Bruselu přivítali kanadské poslance a senátory v rámci společného zasedání Delegace Evropského parlamentu pro vztahy s Kanadou. S našimi kanadskými protějšky se setkáváme jednou měsíčně online a jednou či dvakrát do roka také osobně, což se stalo právě minulý měsíc. Mohli jsme si tak kromě společného jednání připomenout i výročí vylodění spojenců v Normandii, jehož se účastnily také jednotky kanadských ozbrojených sil.

Kanada je pro EU v současnosti jedním ze zásadních strategických partnerů.  Máme společně dojednanou dohodu o strategickém partnerství v celé řadě oblastí, částečně je v platnosti také všeobecná obchodní dohoda CETA a Kanada je také významným aliančním spojencem.

To se ostatně potvrdilo i při našem dvoudenním jednání v Bruselu na úrovni zástupců parlamentů.

Díky obchodní dohodě CETA jsme mohli snížit nebo plně odstranit obchodní tarify a stát se tak třetím největším partnerem Kanady. Zboží, se kterým EU a Kanada obchodují, zahrnují zemědělské produkty, výrobky ze strojírenství nebo dopravy, ale také farmaceutika. I pro Česko byla obchodní dohoda výhodná, objem vzájemného obchodování se totiž zvýšil za posledních pět let o téměř 70%.

EU a Kanada se vzájemně pomáhali také při zvládání covidové pandemii, například v dodávkách chybějících surovin či vakcín. V počátcích energetické krize byla Kanada jedna z prvních zemí, která EU nabídla dodávky plynu.

Důležitou aktuální oblastí spolupráce je podpora Ukrajiny. Primárně funguje vojenská pomoc v rámci NATO, ale Kanada společně se Spojenými státy a Spojeným královstvím je důležitým partnerem EU také z hlediska přijímání sankcí. V Kanadě dlouhodobě žije druhá největší komunita Ukrajinců mimo Ukrajinu, téměř 1,5 mil. lidí, což znamená i výrazné zapojení do pomoci lidem utíkajícím před válkou.

Kanada je nám kulturně i politicky nejblíže ze zemí severní Ameriky. Zkušeností z krizí posledních let ukazují, že spolu sdílíme pohled na celou řadu témat a je dobře, že tato spolupráce funguje. Můžeme na spojenectví s Kanadou spoléhat a dále ho rozvíjet i do budoucna, a to včetně parlamentní diplomacie.

Další aktuality

Výbor pro dopravu a cestovní ruch schválil návrh revize směrnice o alternativním řešení sporů. Má pomoci především spotřebitelům

Evropská komise přijala 17. října 2023 návrh na úpravu rámce pro alternativní řešení sporů. Hlavním cílem této změny je zjednodušení procedur a zvýšená ochrana práv spotřebitelů. Nyní se jí zabývají jednotlivé výbory Evropského parlamentu, přičemž Výbor pro dopravu a cestovní ruch (TRAN) si dnes odhlasoval svou pozici k ní.
Přečíst

Evropa dnes potřebuje průmyslovou dohodu

Od ledna předsedá Evropské unii Belgie. Program jejího předsednictví obsahuje velmi zajímavý bod, který se vyslovuje pro podporu evropského průmyslu. Konkrétně volá po tom, aby Evropa přijala tzv. „průmyslovou dohodu“ (industrial deal), v přímé narážce na ve všech pádech skloňovanou zelenou dohodu pro Evropu, neboli „green deal“.
Přečíst

Česko má být součástí vysokorychlostní evropské železniční sítě. V Evropském parlamentu k tématu proběhla konference

Na půdě evropských institucí dostává transevropská dopravní síť (Ten-T) první reálné obrysy. V polovině loňského roku přijal Dopravní výbor Evropského parlamentu stanovisko k revizi tohoto dokumentu, v prosinci bylo jednání o změnách zakončeno. Ve středu 17. ledna organizoval europoslanec Ondřej Kovařík ve spolupráci se Správou železnic dvě diskuzní setkání, kde se probíraly základní parametry vznikající transevropské dopravní sítě.
Přečíst