17. Červenec 2023

Evropská unie posiluje strategické partnerství s Kanadou

V červnu jsme v Evropském parlamentu v Bruselu přivítali kanadské poslance a senátory v rámci společného zasedání Delegace Evropského parlamentu pro vztahy s Kanadou. S našimi kanadskými protějšky se setkáváme jednou měsíčně online a jednou či dvakrát do roka také osobně, což se stalo právě minulý měsíc. Mohli jsme si tak kromě společného jednání připomenout i výročí vylodění spojenců v Normandii, jehož se účastnily také jednotky kanadských ozbrojených sil.

Kanada je pro EU v současnosti jedním ze zásadních strategických partnerů.  Máme společně dojednanou dohodu o strategickém partnerství v celé řadě oblastí, částečně je v platnosti také všeobecná obchodní dohoda CETA a Kanada je také významným aliančním spojencem.

To se ostatně potvrdilo i při našem dvoudenním jednání v Bruselu na úrovni zástupců parlamentů.

Díky obchodní dohodě CETA jsme mohli snížit nebo plně odstranit obchodní tarify a stát se tak třetím největším partnerem Kanady. Zboží, se kterým EU a Kanada obchodují, zahrnují zemědělské produkty, výrobky ze strojírenství nebo dopravy, ale také farmaceutika. I pro Česko byla obchodní dohoda výhodná, objem vzájemného obchodování se totiž zvýšil za posledních pět let o téměř 70%.

EU a Kanada se vzájemně pomáhali také při zvládání covidové pandemii, například v dodávkách chybějících surovin či vakcín. V počátcích energetické krize byla Kanada jedna z prvních zemí, která EU nabídla dodávky plynu.

Důležitou aktuální oblastí spolupráce je podpora Ukrajiny. Primárně funguje vojenská pomoc v rámci NATO, ale Kanada společně se Spojenými státy a Spojeným královstvím je důležitým partnerem EU také z hlediska přijímání sankcí. V Kanadě dlouhodobě žije druhá největší komunita Ukrajinců mimo Ukrajinu, téměř 1,5 mil. lidí, což znamená i výrazné zapojení do pomoci lidem utíkajícím před válkou.

Kanada je nám kulturně i politicky nejblíže ze zemí severní Ameriky. Zkušeností z krizí posledních let ukazují, že spolu sdílíme pohled na celou řadu témat a je dobře, že tato spolupráce funguje. Můžeme na spojenectví s Kanadou spoléhat a dále ho rozvíjet i do budoucna, a to včetně parlamentní diplomacie.

Další aktuality

Jednodušší a modernější platby, ale i posílení role hotovosti. Evropská unie přijala balíček platebních služeb

Evropský parlament dnes schválil svou pozici k návrhu aktualizace pravidel týkajících se platebních služeb. Výsledným počtem 484 hlasů pro návrh z celkových 610 možných získal silný mandát pro další fázi vyjednávání. Balíček se skládá z nařízení a směrnice o platebních službách a aktualizuje pravidla z roku 2017. Věnuje se tématům, mezi která patří například platby v hotovosti, ochrana spotřebitelů při placení nebo ověřování bankovních účtů.
Přečíst

Evropský parlament rozhodne o migračním paktu. Řešení současné krize nepřinese

Ve středu 10. dubna bude Evropský parlament hlasovat o migračním paktu, jehož cílem je nastavit nová pravidla pro boj s nelegální migrací na území Evropské unie. Přestože vládní zástupci ČR o znění migračního paktu vyjednávali a dlouhodobě jej podporovali, nakonec se při posledním hlasování v Radě Evropské unie Česko zdrželo. Opozice znění textů již několik let soustavně kritizuje. Mezi kritizované části paktu patří například totální absence řešení příčin migrace či zavedení povinného solidárního mechanismu.
Přečíst