11. Leden 2024

Evropská unie posiluje práva cestujících. Zjednoduší se například vrácení peněz při cestovních nesrovnalostech

Situací, kdy zakoupený zájezd nebo let nedopadl podle plánu, případně došlo k úplnému zrušení cesty, v posledních letech přibývá. Nárůst nastal především během covidové pandemie, kdy docházelo k masivnímu rušení letů, zájezdů a pobytů. Někteří cestující se bohužel dodnes dožadují náhrady. Evropská unie proto chystá legislativu, která by měla zákazníkům, kterým se cestování zkomplikovalo, výrazně ulehčit.

V Evropské unii se začal projednávat návrh, který má práva cestujících posílit, a zároveň zjednodušit způsob, jak uplatnit nárok na náhradu vzniklé újmy. „Prvním zlepšením má být to, že pokud požadujete vrácení peněz, musí tak prodejce učinit nejpozději do čtrnácti dnů. Pokud vás letecká společnost či cestovní kancelář nutí, abyste přijali voucher na využití služeb v budoucnu, budete mít právo jej odmítnout, či si jej nechat proplatit. Tyto praktiky využívali prodejci často právě během pandemie jako jistou obezličku a řada klientů nakonec ani neodcestovala, ani neobdržela zpět své peníze,“ upozorňuje Ondřej Kovařík člen výboru pro dopravu a cestovní ruch Evropského parlamentu.

Bez vysokých záloh a výmluv na prostředníky

Další opatření má řešit situace, kdy služby nejsou nakupovány přímo u dopravce, ale k nákupu jsou využíváni prostředníci nebo internetové portály. „Dnes se často jednotliví prodejci vymlouvají jeden na druhého, kdo má co hradit. Nově se povinnost uhradit újmu, pokud nastane, bude týkat všech bez rozdílu a cestující bude muset být předem řádně informován,“ doplňuje Kovařík.

Podle nové legislativy by klienti neměli v budoucnu platit ani vysoké zálohy za poptávané služby. Dle návrhu by zálohy měly být nejvýše ve výši čtvrtiny celkové ceny za nakupované služby. Přihlédnout by se mělo také ke složité situaci cestujících s různou formou postižení. Jednou z možností, jak handicapovaným při cestování pomoci, je zavedení nároku na cestování zdarma pro doprovod takového pasažéra.  

Stejná pravidla pro všechny typy dopravy

V neposlední řadě hodlá nový návrh řešit situaci, kdy cestující využívají více dopravních prostředků, například kombinaci letadla, vlaku či autobusu. „Dnes platí různá pravidla pro různé druhy dopravy a návaznosti mezi nimi nikdo neřeší. Pokud do budoucna budete chtít v rámci jedné cesty kombinovat více druhů dopravy, tak své nároky budete moci uplatnit, a to i pokud neproběhne podle plánu jen část cesty,“ uzavírá Kovařík s tím, že v tuto chvíli je Evropská unie teprve na začátku projednávání těchto změn. Přesto bude snaha tyto změny projednat a schválit již v tomto roce, aby návrh vešel v platnost co nejdříve.

Další aktuality

Evropský parlament přijal nařízení o udělování licencí k základním standardním patentům. Může tak napomoci inovacím

Přístupem EU k základním standardním patentům (SEP) se zabývala Evropská komise již od roku 2017, aktualizovaný dokument dnes prošel Evropským parlamentem po více než šesti letech vyjednávání. Díky němu by mělo dojít ke zlepšení licenčních postupů a k zachování konkurenceschopnosti a inovační kapacity evropské ekonomiky.
Přečíst