1. Únor 2024

Evropa dnes potřebuje průmyslovou dohodu

Od ledna předsedá Evropské unii Belgie. Program jejího předsednictví obsahuje velmi zajímavý bod, který se vyslovuje pro podporu evropského průmyslu. Konkrétně volá po tom, aby Evropa přijala tzv. „průmyslovou dohodu“ (industrial deal), v přímé narážce na ve všech pádech skloňovanou zelenou dohodu pro Evropu, neboli „green deal“.

Je jen velká škoda, že podobně jasně se pro podporu evropského průmyslu nevyslovila česká vláda, když přebírala evropské předsednictví před rokem a půl. Jednak by nám jako jedné z nejprůmyslovějších zemí Evropy taková iniciativa bezesporu příslušela, a za druhé by EU již druhým rokem mohla cíle této průmyslové dohody naplňovat. Takto se ještě stále potácíme v nesmyslných dohodách, které se za českého předsednictví dohodly pod hlavičkou green dealu.

Z takové iniciativy mám radost, dlouhodobě zastávám názor, že je potřeba evropský průmysl v klíčových odvětvích podpořit. Sám se svou prací v EP dlouhodobě snažím tvořit podmínky pro to, aby malé a střední podniky prosperovaly. 

Evropský průmysl potřebuje získat impulz, takový, který nezůstane pouze u slov a slibů, ale přinese konkrétní a hmatatelné kroky. Zvláště v těžké konkurenci USA a Číny je nutné neustále utvářet vhodné podmínky pro rozvoj a růst. Vnímám tedy pomoc evropskému průmyslu jako rozhodující úkol pro nadcházející roky, a těší mě, že to podobně vidí i belgičtí kolegové.

Evropská komise, které letos skončí mandát, měla za svou vlajkovou loď především klimatickou politiku. Pod tíhou energetické krize, války na Ukrajině a dalších událostí, ale zjistila, že naprosto podcenila rozvoj průmyslového odvětví, konkurenceschopnost Evropy a také budoucnost evropského hospodářství. Klimatická politika není politikou průmyslovou a pro řadu sektorů tradičního průmyslu je často doslova likvidační. To je nutné změnit. Příští Evropský parlament a Evropská komise toto budou muset zohlednit a řešit to, co je naprosto zásadní. Podpora silného a odolného evropského hospodářství, to je naprostý základ.

Další aktuality

Výbor pro dopravu a cestovní ruch schválil návrh revize směrnice o alternativním řešení sporů. Má pomoci především spotřebitelům

Evropská komise přijala 17. října 2023 návrh na úpravu rámce pro alternativní řešení sporů. Hlavním cílem této změny je zjednodušení procedur a zvýšená ochrana práv spotřebitelů. Nyní se jí zabývají jednotlivé výbory Evropského parlamentu, přičemž Výbor pro dopravu a cestovní ruch (TRAN) si dnes odhlasoval svou pozici k ní.
Přečíst

Česko má být součástí vysokorychlostní evropské železniční sítě. V Evropském parlamentu k tématu proběhla konference

Na půdě evropských institucí dostává transevropská dopravní síť (Ten-T) první reálné obrysy. V polovině loňského roku přijal Dopravní výbor Evropského parlamentu stanovisko k revizi tohoto dokumentu, v prosinci bylo jednání o změnách zakončeno. Ve středu 17. ledna organizoval europoslanec Ondřej Kovařík ve spolupráci se Správou železnic dvě diskuzní setkání, kde se probíraly základní parametry vznikající transevropské dopravní sítě.
Přečíst

AI Act se přiblížil ke schválení. Nařízení zasazuje umělou inteligenci do právního rámce

Po třech dnech schůzí a desítkách hodin vyjednávání dosáhli před vánočními svátky evropští poslanci dohody o návrhu nařízení o umělé inteligenci. Evropská Unie tak jako první na světě nařízením stanoví pravidla pro modely umělé inteligence, zejména pak ty klasifikované jako vysoce rizikové. Pravidla mají chránit zdraví, bezpečnost a základní práva občanů EU, zároveň ale mají umožnit firmám expandovat v rychle se vyvíjejícím odvětví.
Přečíst