13. Říjen 2022

Energetická krize - co je doopravdy potřeba ke snížení cen

Současná situace na energetickém trhu je kritická a způsobuje existenční problémy podnikům i domácnostem, tím spíše, že trvá až příliš dlouho a s řešením se vyčkává. Zatímco na evropské úrovni se české předsednictví snaží dotlačit evropskou sedmadvacítku ke shodě, domácí opatření jsou ta klíčová, který mají přinést úlevu domácnostem a podnikům. Česká vláda však vyčkává právě na to evropské řešení, které se těžko hledá, obzvláště proto, že každá země vychází z jiného energetického mixu, jiné energetické politiky a tím i cenotvorby.

Na začátku října jsme se dočkali národního opatření - zastropování cen elektřiny a plynu, které budou platné od příštího roku. Na toto opatření jsme ale nemuseli tak dlouho čekat. V ideálním případě by se měla evropská úroveň s tou národní doplňovat. To ale neznamená, že je nutné na tu evropskou čekat. Naopak, Evropská komise už v březnu schválila tzv. dočasný krizový rámec, který ve své podstatě rozvolňuje pravidla v jednotlivých členských státech, povoluje vládám kompenzovat domácnosti i podniky postižené vysokými náklady cen energií, anebo také dočasné zastropování. Je tedy otázkou, proč k zastropování došlo až nyní. 

Celková debata se soustřeďuje na všemožné úspory, ale stále chybí klíčové kroky, které by ovlivnily dizajn trhu s energiemi. Na minulém plenárním zasedání ve Štrasburku jsme přijali rezoluci, která tyto kroky jasně definuje. Jedním z nich je například možnost oddělení cen elektřiny od cen plynu, či případné vyšetření umělého nadnesení cen či nekalé hospodářské soutěže. Dalším je zavedení stopu velkoobchodních a dovozních cen plynu, či jeho společný nákup, (na kterém se v tomto týdnu shodli EU ministři pro energetiku), a v neposlední řadě také využití evropského systému pro emisní povolenku (ETS), v rámci kterého by se mohly vydražit extra povolenky v hodnotě až 20 miliard euro, které by pomohly vystavit infrastrukturu potřebnou ke snížení závislosti na ruské ropě. Vydání extra povolenek by také mohlo vést ke snížení celkové ceny povolenek a tím i snížení výdajů některých průmyslových sektorů. 

Česká republika povede vyjednávání v EU do konce roku v rámci českého předsednictví. Jsme proto v unikátní pozici navrhnout a najít podporu pro takové kroky, které pomohou nejen Česku a nám podobným zemím, ale i celé Evropě, je ale třeba takové kroky rychle a efektivně dojednat. 

Další aktuality

Nový balíček PSD 3 týkající se platebních služeb prošel Hospodářským a měnovým výborem. Usnadní a zmodernizuje platby

Výbor ECON v Evropském parlamentu odhlasoval aktualizaci pravidel týkajících se platebních služeb. Balíček se skládá z nařízení a směrnice o platebních službách a aktualizuje pravidla z roku 2017. Věnuje se tématům, mezi které patří například platby v hotovosti, ochrana spotřebitelů při placení nebo ověřování bankovních účtů.
Přečíst

Výbor pro dopravu a cestovní ruch schválil návrh revize směrnice o alternativním řešení sporů. Má pomoci především spotřebitelům

Evropská komise přijala 17. října 2023 návrh na úpravu rámce pro alternativní řešení sporů. Hlavním cílem této změny je zjednodušení procedur a zvýšená ochrana práv spotřebitelů. Nyní se jí zabývají jednotlivé výbory Evropského parlamentu, přičemž Výbor pro dopravu a cestovní ruch (TRAN) si dnes odhlasoval svou pozici k ní.
Přečíst