22. Červen 2023

Dalších pět let. Bloková výjimka chránící trh před monopolizací a zvýšením cen zůstane v platnosti až do roku 2028

Ke 31. květnu 2023 měla vypršet platnost takzvané blokové výjimky pro motorová vozidla. Díky ní platí majitelům záruka na jejich automobil i v případě využití služeb neautorizovaných servisů. Evropská unie nyní prodloužila platnost tohoto nařízení o dalších pět let. To mimo jiné znamená, že kvůli této výjimce nedojde k monopolizaci stávajícího trhu ani k výraznému nárůstu cen oprav vozidel.

Bloková výjimka pro opravy a servis motorových vozidel (MVBER) je v platnosti již od roku 2010. Zjednodušeně řečeno díky ní motoristé mohli nechat opravovat své vozy i v neautorizovaných servisech, aniž by přicházeli o záruku. Samozřejmě za předpokladu, že servis při opravě dodrží automobilkou stanovené postupy a použije náhradní díly odpovídající kvality.

„Bloková výjimka zároveň zakotvuje právo nezávislých servisů na plnohodnotný přístup k potřebným technologickým údajům a informacím spojeným s opravami a údržbou daného modelu. Celkově tak toto nařízení výrazně zlepšilo postavení neautorizovaných servisů na trhu a přispělo k vytvoření zdravého konkurenčního prostředí,“ přibližuje Marek Zukal, jednatel společnosti Quick Stop Car, jejímž cílem je rychlé vybudování čtyř set plně vybavených a energeticky soběstačných servisních jednotek a pneuservisů u čerpacích stanic pohonných hmot v České republice.

Revize z Evropské unie

Podle Zukala je bloková výjimka přirozenou reakcí na ochranu zákazníků proti pokusům výrobců originálních dílů monopolizovat trh. Kvůli tomu, že je stále více součástek vyráběno takzvaně na zakázku, získávají výrobci originálních dílů čím dál větší podíl na trhu právě proto, že navrhují řešení, která svou specifičností vylučují nezávislé autoservisy z tržní soutěže. Zároveň se autorizované servisy podle Zukala snaží omezovat přístup k informacím o vozidle.

Právě na tyto nešvary, které se v souvislosti s blokovou výjimkou často objevují, reaguje Evropská komise aktualizací stávajícího nařízení. Revidované pokyny mají pomoci firmám posoudit slučitelnost jejich dohod s pravidly hospodářské soutěže EU. Zároveň má být také zajištěno, aby provozovatelé trhu s náhradními díly, včetně autoservisů, měli i nadále přístup k nezbytným údajům, jež jsou stěžejní pro opravy a údržbu.

„Autorizovaní i nezávislí odborníci by měli mít přístup k těmto údajům za stejných podmínek. Stávající zásady pro poskytování technických informací a nástrojů nezbytných pro opravy a údržby byly rozšířeny tak, aby zahrnovaly údaje generované vozidlem. Tato revize zároveň zakazuje dohody mezi společnostmi, které omezují hospodářskou soutěž. Přesto existuje výjimka. Tyto dohody mohou být prohlášeny za slučitelné s jednotným trhem za předpokladu, že přispívají ke zlepšení výroby nebo distribuce zboží, případně pokud vedou k podpoře technického či hospodářského pokroku. Zároveň ale musejí spotřebitelům umožňovat spravedlivý podíl na výsledných výhodách. To vše za předpokladu, že nebude nijak omezována konkurence,“ popisuje revize europoslanec Ondřej Kovařík z frakce Renew Europe, jenž je členem Výboru pro dopravu a cestovní ruch EP.

Možnost svobodné volby

Podle Zukala je velmi důležité, že byla bloková výjimka prodloužena, souhlasí i s revizemi. Přesto v dokumentu vidí řadu nedostatků. „Trh autoopraven samozřejmě není černobílý. Bohužel i nadále platí, že i přes platnou blokovou výjimku mají autorizované servisy na trhu lepší postavení. Evropská unie by se měla bezesporu ještě více zaměřit na to, proč nepřetržitě roste počet originálních náhradních dílů, proč i přes restrikce stále existují mylné informace o zárukách nebo proč neustále rostou omezení ze strany výrobců vozidel,“ uvádí Zukal, jehož síť autoservisů Quick Stop Car cenově vykrývá pozici právě mezi autorizovanými a garážovými opravnami.

„Přesto je moc dobře, že dokument MVBER existuje. Obzvláště v dnešní ekonomicky složité době je důležité ponechat zákazníkům možnost svobodné volby, komu při servisování svůj vůz svěří. To by bez blokové výjimky nebylo možné,“ uzavírá.

Další aktuality

Jednodušší a modernější platby, ale i posílení role hotovosti. Evropská unie přijala balíček platebních služeb

Evropský parlament dnes schválil svou pozici k návrhu aktualizace pravidel týkajících se platebních služeb. Výsledným počtem 484 hlasů pro návrh z celkových 610 možných získal silný mandát pro další fázi vyjednávání. Balíček se skládá z nařízení a směrnice o platebních službách a aktualizuje pravidla z roku 2017. Věnuje se tématům, mezi která patří například platby v hotovosti, ochrana spotřebitelů při placení nebo ověřování bankovních účtů.
Přečíst

Evropský parlament rozhodne o migračním paktu. Řešení současné krize nepřinese

Ve středu 10. dubna bude Evropský parlament hlasovat o migračním paktu, jehož cílem je nastavit nová pravidla pro boj s nelegální migrací na území Evropské unie. Přestože vládní zástupci ČR o znění migračního paktu vyjednávali a dlouhodobě jej podporovali, nakonec se při posledním hlasování v Radě Evropské unie Česko zdrželo. Opozice znění textů již několik let soustavně kritizuje. Mezi kritizované části paktu patří například totální absence řešení příčin migrace či zavedení povinného solidárního mechanismu.
Přečíst